ZECE CURIOZITATI DESPRE SPORTIVUL SI AGRICULTORUL DUMITRU TIRON (CAMPION INTRE AGRICULTORI SI AGRICULTOR INTRE SPORTIVI)

Foto: Campionul între agricultori și agricultorul între sportivi, cititor înflăcărat al ziarului „Moldova Suverană”. Foto: I.V. Xenofontov, 19 iulie 2017

Motto: „Pe salteaua de lupte nu avea adversari de neînvins. Era bun și ca specialist în agricultură și ca organizator al diferitor sărbători cultural-sportive”.
Grigore Popovici, organizator şi conducător al mişcării sportive şi olimpice din Republica Moldova

Dumitru Tiron s-a născut la 1 ianuarie 1935 în s. Cîrpești, rn. Baimaclia (azi, rn. Cantemir), într-o familie de țărani. A fost un copil-minune. Juca fotbal cu copiii de seama lui, dar și cu cei mai mari. Pe mulți îi învingea. La Spartachiada elevilor care a avut loc în Chișinău în 1952, la distanța de 3 km s-a situat pe locul trei. Totodată, îi plăcea foarte mult lucrările agricole pe care tindea mereu să le perfecționeze prin multă muncă și străduință. A îmbinat ambele activități la Facultatea de Pomicultură, Viticultură și Legumicultură a Institutului Agricol din Chișinău „M.V. Frunze” (1952–1957), unde a studiat horticultura, agronomia și a făcut pregătiri intense în domeniul sportului la antrenorul emerit al URSS Serghei Semeneev. Acest parcurs dublu – sportul și agricultura – i-au marcat itinerarul vieții. În 1956 a devenit campion al RSS Moldovenești la lupte libere. În 1962 a devenit maestru al sportului din URSS la proba sportivă de lupte libere. Este antrenor emerit al Republicii Moldova (2005). A fost antrenor superior la Școala Republicană Specializată de Lupte Greco-Romane din Chișinău (1995–2005). La școala medie din s. Bubuieci a organizat o secție de lupte. A educat o pleiadă de sportivi de performanță, inclusiv Vladimir Carabadjac, Dumitru Chiorescu, Iurie Țurcanu, frații Grigore și Petru Buliga ș.a. A fost administrator al Școlii Republicane de Hipism.

Dumitru Tiron s-a remarcat deopotrivă în sport, dar și în domeniul agrar.

1. La Institutul Agricol „M.V. Frunze” din Chișinău, Dumitru Tiron a cîntat în fanfară, la trompetă. Acest lucru i-a asigurat dezvoltarea plămînilor, organe importante pentru sportivii care practică luptele. Totodată, D. Tiron cîntă la muzicuță și acordeon.

2. În 1956, atunci cînd a devenit pentru prima dată campion al RSS Moldovenești la lupte libere, trebuia să plece la Moscova pentru a participa la Spartachiada Popoarelor. A renunțat la această plecare deoarece participa la acumularea datelor pentru teza de diplomă (licență). A fost înlocuit de Vladimir Litutin, care a cucerit medalia de argint.

3. În 1957 absolvă facultatea cu diploma de agronom-savant și i s-a înmînat, totodată, diploma de antrenor la lupte.

4. După facultate a activat în centrul raional Tîrnova, în colhozul „Moldova sovietică”, unul dintre cele fruntașe și bogate din regiune. Aici a format o echipă de luptători pe care a și condus-o. Grație lui Dumitru Tiron, din 1957, la Tîrnova au început să se organizeze competiții la trîntă de către Sovietul Central al Asociației Sportive Voluntare „Colhoznicul”. În același an a fost ales în calitate de al doilea secretar al Comsomolului din raionul Tîrnova, unde a lucrat pînă la desființarea raionului (1959). Echipa de luptători din Tîrnova în această perioadă a atins apogeul. Timp de trei ani, cît a activat D. Tiron (1957–1959), sportivii din Tîrnova au fost de două ori campioni ai RSS Moldovenești la proba de trîntă.

5. Între august 1972 și aprilie 1977 a fost director la sovhozul-fabrică „Bravicea” din satul cu același nume din rn. Călărași. A pus accent pe dezvoltarea economică, culturală și sportivă a localității. A edificat Casa de Cultură din localitate, pe scena căreia s-au organizat competiții sportive internaționale cu participanți din Bulgaria și România. A construit prima saună finlandeză în rn. Călărași, spațiu de agrement pentru șefii de raion, dar și pentru sportivii de performanță (aici, de exemplu, s-a odihnit triplul campion olimpic Aleksandr Medved). A modernizat stadionul satului, unde se desfășurau competiții la fotbal, volei, atletism, baschet și indispensabila trîntă. În 1974 a organizat la Bravicea o manifestare sportivă, aducînd caii dresați de la Școala Republicană de Hipism. Caii erau hrăniți cu orz, ovăz, porumb, fîn din lucernă, nutreț din rezervele fermei sovhozului. Spectacolul cailor cu ocazia deschiderii sezonului sportiv a lăsat impresii profunde în memoria colectivă, astfel încît, potrivit unei legende, cel mai frumos cal ar fi fost deocheat de babele invidioase de frumusețea cabalinei.

6. În perioada în care în sovhozul-fabrică „Bravicea” a fost director D. Tiron, aici s-a implementat cu succes „metoda braviceană” – ridicarea lăstarilor de viță-de-vie la o înălțime de 70–80 cm în sus. Astfel se asigura o aerisire naturală a plantei. Drept urmare, se obțineau „pereți de struguri”. Sectorul vinicol din Bravicea era printre cele fruntașe în raion. De exemplu, în 1975, în gospodăria agricolă de stat s-au recoltat 114 chintale de struguri de la 1 ha, ocupînd locul trei în raionul Călărași.

7. Dumitru Tiron a fost de 15 ori campion al RSS Moldovenești la probele sportive de lupte clasice, lupte libere, sambo și lupta tradițională trîntă. A fost de două ori campion al Chișinăului la lupte libere la categoria de 73 kg.

8. Pe parcursul carierei sportive i-a învins pe maeștri în sport georgianul Șota Kihabidze și uzbecul Subakulov. Afirmă că trînta i-a lăsat perplecși și pe japonezi. A fost unul dintre cei mai longevivi sportivi din RSS Moldovenească. A practicat sportul de performanță pînă la vîrsta de 45 de ani.

9. În 1972, cu ocazia a 50 de ani de la fondarea Uniunii Sovietice, la Moscova s-au organizat o serie de acțiuni sportive unde reprezentanții republicilor unionale prezentau lupte tradiționale. Comitetul Republican de Sport l-a delegat pe Dumitru Tiron să reprezinte la acea manifestare trînta. Competițiile erau transmise în direct la televiziunea centrală. După ce a revenit acasă, conducerea raionului l-a mustrat deoarece era ceva inadmisibil ca un conducător de sovhoz să se etaleze în public în vestimentație sumară. Pornirile punitive ale funcționarilor au fost estompate însă de Diploma de Onoare, semnată de președintele Sovietului Suprem al URSS și acordată sportivului de performanță Dumitru Tiron. Mai mult ca atît, conducerea raionului Călărași și-a adus scuzele de rigoare pentru învinuirile nefondate.

10. În 2015, în comuna Bubuieci din municipiul Chișinău, Federația de Lupte Libere din Moldova, sub patronajul Primăriei Comunei Bubuieci, a organizat Turneul Național de Lupte Libere „Invită Dumitru Tiron”. Evenimentul a fost susținut financiar și de foștii discipoli ai maestrului în sport. O contribuție esențială a avut-o, în acest sens, Grigore Buliga, cetățean de onoare al Franței, conducătorul unui grup specializat de lupte. La masa festivă erau foștii colegi din domeniile sportului și al agriculturii. Între meseni s-a încins o controversă, o dilemă: Cine-i, totuși, Dumitru Tiron? Sportiv sau agricultor?! În opinia noastră, Dumitru Tiron este campion între agricultori și agricultor între sportivi. În prezent, D. Tiron îngrijește cu mult suflet vița-de-vie din proximitatea casei pe care a construt-o în anii 1960. Casa acestuia, la fel ca stăpînul, este prima amplasată pe valea satului Bîc. Toți sătenii din satele învecinate cunosc unde trăiește agricultorul-campion și-l respectă, considerîndu-l cel mai vestit consătean. D. Tiron este cetățean de onoare al comunei Bubuieci.

Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie

 01_Tiron.JPG

În curtea casei părintești, 1952. Arhiva privată a familiei Tiron

02_Tiron.JPG

Pentru prima dată campion al RSS Moldovenești la lupte libere, 1956. Arhiva privată a familiei Tiron
03_Tiron.JPG

Dumitru Tiron îl învinge pe Andrei Doga (1932–1984), fondatorul şcolii moldoveneşti de sambo şi judo,1957. Arhiva privată a familieiTiron
04_Tiron.JPG

Echipa de luptători din raionul Tîrnova (D. Tiron, primul din dreapta), 1958. Foto: A. Lambros. Arhiva privată a familiei Tiron
05_Tiron.JPG

Dumitru Tiron cu trofeul, începutul anilor 1970. Arhiva privată a familiei Tiron
06_07 Tiron copy.jpg

Două din diplomele campionului. Arhiva privată a familiei Tiron
08_Tiron.JPG

Cursa de cai organizată de D. Tiron, director al sovhozului-fabrică „Bravicea”, 1974. Arhiva privată a familiei Tiron
09_Tiron.JPG

În activități agricole, anii 1970. Arhiva privată a familiei Tiron
10_Tiron.JPG

D. Tiron, directorul Școlii Republicane de Hipism la sărbătoarea orașului Chișinău, 1984. Arhiva privată a familiei Tiron
11_Tiron.JPG

Posterul Turnirului Internațional Moldova–România „Dumitru Tiron, 40 de ani în sport”. Satul Cîrpești, rn. Cantemir, 11 septembrie 1994. Arhiva privată a familiei Tiron
12_13 Tiron copy.jpg

În scrisoarea lui Ștefan (Fănică) Parfeni din s. Cîrpești, rn. Cantemir, din anul 1995 se face o trecere în revistă a lui D. Tiron în calitate de sportiv și organizator al manifestărilor sportive cu impact major sociocultural:„Văzînd cum sar caii barierele, cum sar și peste mașină, atunci uitase de Sf. Mihail și Gavril chiar și babele”. Arhiva privată a familiei Tiron
14_Tiron.JPG

Campionul Dumitru Tiron cu un braț de diplome, admirat de nepoata Alina. Foto: I.V. Xenofontov, 19 iulie 2017