„ZAHARUL MOLDOVENESC” AR TREBUI SA FIE UN BRAND NATIONAL SI NU AR TREBUI SA APARTINA UNUI AGENT ECONOMIC PRIVAT

Compania „Südzucker Moldova” S.A. este extrem de îngrijorată de publicațiile negative inițiate în presa moldovenească de „Moldova Zahăr” S.R.L., care discreditează imaginea Südzucker Moldova. Compania „Südzucker Moldova” S.A. a solicitat de la compania „Moldova Zahăr” S.R.L. scuze publice de rigoare și dezmințirea informațiilor defăimătoare. Cu toate acestea, „Moldova Zahăr” S.R.L. nu a răspuns la această solicitare. Prin urmare, „Südzucker Moldova” S.A. își exprimă poziția în contextul exercitării dreptului său la replică în sursele mass-media, prin care au fost răspîndite afirmațiile companiei „Moldova Zahăr” S.R.L.

Consiliul Concurenței a prescris Camerei Înregistrării de Stat filiala Edineț să asigure încetarea încălcării constatate, admise la înregistrarea persoanei juridice „Moldova Zahăr” S.R.L. În locul implementării independente și benevole a acestei prescripții și a modificării denumirii utilizate, compania „Moldova Zahăr” S.R.L. a acuzat public „Südzucker Moldova” S.A. că dorește „să înlăture concurența” de pe piața Moldovei.În acest sens, „Südzucker Moldova” S.A. va depune o plîngere împotriva companiei „Moldova Zahăr” S.R.L., solicitînd dezmințirea informațiilor defăimătoare, care nu corespund adevărului, furnizate de către „Moldova Zahăr” S.R.L., și care discreditează imaginea „Südzucker Moldova” S.A..

Compania „Südzucker Moldova” S.A. solicită de la „Moldova Zahăr” S.R.L. să renunțe la manipularea opiniei publice, să-și prezinte scuze oficiale de rigoare în toate sursele media, în care au fost publicate informații ce discreditează imaginea investitorului german. Compania „Südzucker Moldova” S.A. declară oficial că operează exclusiv în cadrul legislației în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce privește concurența echitabilă și loială. Potrivit Legislației Republicii Moldova, denumirile care identifică segmentul de produse în ansamblu, în special „zahărul moldovenesc”, pot fi eliberate numai companiilor de stat și cu permisiunea specială a organelor abilitate de stat. Aceasta este o practică internațională, care acționează și în Republica Moldova, deoarece astfel de nume ca „Moldova Vin”, accentuează importanța națională a organizației sau companiei și oferă avantaje în relațiile cu contractorii și consumatorii, atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și în străinătate.

Compania „Moldova Zahăr” S.R.L. urmează să înlăture încălcarea legislației Republicii Moldova și să treacă etapa tehnică de modificare a denumirii sale, precum și să înceteze încercările de a exercita presiuni asupra opiniei publice, speculînd despre pretinsa pierdere a investițiilor de 25 de milioane de euro. Modificarea denumirii nu afectează activitățile operaționale ale entității juridice, iar toate speculațiile cu privire la complexitatea și durata acestui proces tehnic nu corespund realității. Astăzi, piața zahărului din Republica Moldova este extrem de competitivă. Această competiție însă, ar trebui să se desfășoare în conformitate cu normele legale, prin creșterea eficienței producției și a calității produselor și cu siguranță nu prin utilizarea ilegală a denumirii de importanță națională – „zahărul moldovenesc” și răspîndirea informațiilor defăimătoare despre concurent.