VOR FI CREATE CENTRE DE EXCELENTA IN INVATAMINTUL PROFESIONAL TEHNIC

În Republica Moldova vor fi create Centre de excelenţă în învăţămîntul profesional tehnic. O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul şedinţei Cabinetului de miniştri.

Documentul prevede formarea Centrelor de excelenţă în domenii prioritare ale economiei naţionale, prin reorganizarea unor instituţii de învăţămînt profesional tehnic.

Astfel, la etapa iniţială vor fi constituite cinci Centre de excelenţă în învăţămîntul profesional tehnic în domenii precum: construcţii, transporturi, servicii şi prelucrarea alimentelor, informatică şi tehnologii informaţionale, industrie uşoară.

Această decizie se înscrie în şirul de măsuri pentru realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a învăţămîntului profesional tehnic, conform căruia pînă în anul 2016 urmează a fi instituite zece Centre de excelenţă pe zece domenii prioritare ale economiei naţionale.

Acţiunea va contribui la raţionalizarea mijloacelor financiare prin redistribuirea acestora în conformitate cu programele de formare profesională orientate spre performanţe şi nu pe întreţinerea unor infrastructuri, care nu pot face faţă cerinţelor minime de pregătire a forţei de muncă calificată.

Centrele de excelenţă sînt instituţii specializate în diverse domenii ale economiei naţionale, avînd atribuţii de dezvoltare a capacităţilor sectorului de învăţămînt profesional tehnic, în vederea racordării acestuia la cerinţele pieţei şi la procesele de aplicare a inovaţiilor didactice şi tehnologice.