VERSIUNEA IN LIMBA RUSA A SITE-ULUI PARLAMENTULUI A DEVENIT DISPONIBILA

Versiunea în limba rusă a site-ului Parlamentului a devenit disponibilă, fiind asigurat accesul la informații pentru minoritățile naționale și eliminînd inegalitățile în raport cu anumite grupuri de cetățeni din Republica Moldova. Proiectul se înscrie în politica incluzivă promovată de conducerea Parlamentului pentru asigurarea șanselor egale pentru toți locuitorii țării.

Potrivit președintelui Parlamentului, Zinaida Greceanîi, accesul limitat la informație menține inegalitățile existente, perpetuînd obstacolele în realizarea efectivă a drepturile omului din diferite sfere ale vieții.

Traducerea paginii web în limba rusă a implicat zero cheltuieli pentru bugetul public. În același timp, impactul asupra gradului de informare și acces la informații a crescut odată cu lansarea versiunii ruse a site-ului în condițiile în care, conform recensămîntului din 2014, cca 400 mii de cetățeni ai Republicii Moldova au declarată că limba vorbită de obicei este rusa.

Amintim că, în 2016, raportorul Special ONU pentru problemele minorităților, Rita Izsák-Ndiaye, a chemat autoritățile să ofere versiuni în limbile minoritare pentru site-urile oficiale. Totodată prin decizia din 2018 Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a calificat drept discriminare pe criteriu de limbă lipsa versiunii ruse a site-ului Parlamentului. Consiliul a recomandat atunci asigurarea accesibilității informației pe pagina web oficială pentru vorbitorii de limbă rusă.

Prin lansarea versiunii ruse a paginii web, Legislativul s-a conformat legii cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale care stipulează că autoritățile publice sînt obligate să asigure accesul tuturor cetățenilor la informațiile oficiale de interes public.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM