VALERIU CANTER LA 60 DE ANI

Conferinţă ştiinţifică la un popas aniversar

Parcă nu demult, în calitate de purtător de cuvînt al AŞM, scriam despre tinerii fizicieni talentaţi din Moldova, selectaţi şi formaţi ca cercetători în centrele ştiinţifice ale ex-URSS: Valeriu Canţer, Ion Tighineanu, Leonid Culiuc, Anatolie Sidorenco, Ernest Aruşanov etc. Toţi băieţi aleşi pe sprinceană: absolvenţi ai şcolilor medii cu medalii de aur, licenţiaţi ai facultăţilor cu diplome cu menţiune sau transferaţi direct de la facultate, din anul 2-3 de studii, la Moscova, Kiev, Sankt Petersburg etc. Desigur, aceşti tineri, în care s-a investit mult, s-au afirmat în cercetare, au obţinut şi obţin rezultate ştiinţifice la nivel internaţional, publicate şi în prezent în reviste cu factor de impact.

Poate unul din cei mai norocoşi, la începutul carierei profesionale, a fost Valeriu Canţer, care, după susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice la Institutul de Fizică „P. N. Lebedev” din Moscova, în secţia condusă de laureatul Premiului Nobel, acad. Vitalii Ghinzburg, a revenit la Chişinău, deşi a avut oferte generoase de a rămîne şi a munci în metropola rusă. S-a realizat, însă, profesional acasă: la 40 de ani a fost ales membru corespondent al AŞM, la 45 – membru titular, fiind pe parcursul mai multor ani cel mai tînăr academician. A fost susţinut şi menajat de reprezentanţii generaţiei de aur de fizicieni, formată după cel de al doilea război mondial: academicienii Dumitru Ghiţu, fraţii gemeni Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco, Sergiu Rădăuţanu, Andrei Andrieş, Mircea Bologa şi alţii, de altfel, care i-au sprijinit şi pe colegii săi de generaţie, aleşi puţin mai tîrziu în calitate de membri ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Timpul s-a scurs nemilos de repede şi iată în prezent academicianul Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, marchează aniversarea a 60-ea şi 40 de ani de activitate ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică. Cu acest frumos prilej, Consiliul Rectorilor din Moldova, preşedinte acad. Grigore Belostecinic, organizează conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul Rolul ştiinţei şi educaţiei în implementarea Acordului de Asociere la Uniunea Europeană”. E un subiect neobişnuit pentru o manifestare jubiliară. Dar poate şi prin acest eveniment, la prima vedere, pur personal, este exprimat ataşamentul faţă de obiectivele pe care şi le-a trasat ţara noastră pentru viitorii ani.

Manifestarea se va desfăşura la data de 5 februarie 2015, începînd cu ora 10.00, în incinta Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-Bodoni 59, bl. B, et.1, Sala de lectura „Eugen Hrişcev”.

La eveniment sînt invitaţi colegii şi prietenii academicianului Valeriu Canţer, reprezentanţii mass-mediei.          

Tatiana Rotaru,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

         

Fişier biografic

Fizician, domeniul ştiinţific: fizica stării condensate şi ingineria electronică. Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1990), profesor universitar (1997). Membru corespondent (1995) şi membru titular (2000) al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Născut la 5 februarie 1955 în s. Zahorna, r-nul Şoldăneşti. După absolvirea Facultăţii de fizică a Universităţii de Stat din Chişinău (1972–1977), a urmat doctorantura la Institutul de Fizică „P. N. Lebedev” din Moscova, în secţia condusă de laureatul Premiului Nobel, acad. Vitalii Ghinzburg. În 1980 susţine teza de doctor în ştiinţe şi revine la Chişinău, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, unde activează pînă în prezent, ocupînd succesiv toate funcţiile de cercetător ştiinţific (inferior, superior, coordonator principal), şef de laborator (1992–2006), director adjunct al Centrului LISES (1992–2000) şi al Institutului de Fizică Aplicată (1997–2000). A activat în calitate de director al Centrului – Laborator Internaţional (2000-2006); academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Matematice, Fizice şi Tehnice (2000–2004), apoi academician coordonator al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a AŞM (din 2004-2008). Din 2006-prezent este cercetător ştiinţific principal al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM. În 2009 a fost numit în funcţie de preşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Aria investigaţiilor este extinsă, atît conform gamei de fenomene fizice abordate (tranziţii de fază electronice, structură electronică şi cvasiparticule, fenomene de transport şi tunelare, efecte de cuantificare şi de interfaţă etc.), precum şi după spectrul de materiale şi sisteme ale stării condensate studiate: semiconductori, semimetale şi supraconductori, inclusiv nanostructuri cuantice. A dezvoltat direcţia ştiinţifică „Fizica proceselor electronice în materiale şi nanostructuri cu anizotropie a caracteristicilor cvasiparticulelor”. În prezent dezvoltă cercetările în domeniul fizicii nanomaterialelor şi nanostructurilor. Este autor a circa 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 8 monografii şi manuale, 30 de brevete de invenție.

În cadrul programelor internaţionale INTAS, MRDA, BMBF, SCOPES au fost realizate diferite activităţi de cercetare cu parteneri din Anglia, Franţa, Germania, Israel, Rusia, Ucraina. Din 1981 activează în calitate de cadru universitar, în prezent fiind profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova. Este fondator şi redactor-şef al revistei Moldavian Journal of Physical Sciences, membru al colegiilor de redacţie ale revistelor The Annals.: Metalurgy and Material Sciences; Fizica şi Tehnologiile Moderne, Intelectus, Akademos; preşedinte al Comitetului Internaţional de Expertiză în domeniul Fizicii Stării Condensate al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna (Rusia);membru al Comitetelor de Program şi de organizare a mai multor conferinţe internaţionale. A pregătit 12 doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe fizico-matematice, finalizează tezele de doctor încă 3 persoane şi tezele de doctor habilitat – 2 postdoctoranzi.

Este membru al Academiei Internaţionale de Termoelectricitate; membru de onoare al Institutului Internaţional de Fizică din Marea Britanie; membru de onoare al Academiei de Ştiinţe şi Arte Româno-Americane, New York; membru al Comitetului Executiv al Societăţii Europene de Fizică; preşedinte al Societăţii Ştiinţifice „Omul şi Universul”; președinte al Uniunii Societăților Tehnico-Științifice din Republica Moldova; Doctor Honoris Causa al Academiei Internaţionale de Informatizare, al Universităţii de Stat din Tiraspol, al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova; preşedinte al Societăţii Fizicienilor din Moldova.

A fost distins cu Premiul Tineretului din Moldova, Premiul Naţional al Republicii Moldova, cu titlul de „Om Emerit”, Ordinul „Gloria muncii”.