UNICEF A CONDAMNAT ABUZUL LA CARE SINT SUPUSI COPIII CU DEFICIENTE MINTALE DE LA ORHEI

Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite (UNICEF) condamnă orice formă de violenţă la care sînt supuşi copiii de la Casa-internat pentru Copii cu Deficienţe Mintale din oraşul Orhei. UNICEF a emis o declaraţie referitor la investigaţia jurnalistică, care relatează despre abuzul fizic la care sînt supuşi aceşti copii.

UNICEF aminteşte persoanelor cu funcţii de răspundere din Republica Moldova de responsabilităţile privind respectarea şi asigurarea protejării drepturilor copiilor, aferente Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului. Este vorba inclusiv de obligaţia autorităţilor naţionale de a monitoriza calitatea îngrijirii şi protecţiei copiilor plasaţi în custodia lor.

Fondul Internaţional pentru Urgenţe ale Copiilor al Naţiunilor Unite îndeamnă Guvernul de la Chişinău să asigure accesul nerestricţionat în instituţiile rezidenţiale a organizaţiilor independente de monitorizare a drepturilor omului, cum ar fi Biroul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copiilor şi organizaţiile non-guvernamentale acreditate, care activează în domeniul drepturilor omului.

UNICEF recomandă autorităţilor să întreprindă măsuri urgente pentru a grăbi reformele de dezinstituţionalizare a copiilor. Aceasta s-ar putea realiza inclusiv prin alocaţii bugetare, care să asigure servicii de calitate la toate nivelurile, precum şi suport pentru familii şi copiii cu dizabilităţi.

“Dificultăţile financiare cu care se confruntă în prezent ţara nu trebuie să fie un motiv pentru a tărăgăna aceste reforme. Toţi copiii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au dreptul să crească în familie”, se arată în declaraţie. Potrivit Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, fiecare copil trebuie să fie protejat împotriva oricăror forme de violenţă, fizică sau mintală, de vătămare sau abuz, neglijare sau tratamente neglijente, maltratare sau exploatare, inclusiv abuz sexual. Copiii cu dizabilităţi se bucură şi ei de aceste drepturi”, se mai arată în declaraţia UNICEF.

O investigaţie jurnalistică a scos la iveală faptul că cei 210 băieţi de la Casa-internat pentru copii cu deficienţe mintale de la Orhei sînt ţintuiţi la pat, bătuţi peste mîini şi picioare, iar în mîncarea copiilor plutesc viermi.