UN STAT MAFIOT IN CARE PRESEDINTELE TIMOFTI DOARME SUB PROTECTIA OLIGARHULUI

Plahotniuc a decis că „ţara lui” trebuie să sfideze lumea civilizată

Autor: Mihai CONŢIU

Duminică, 18 Octombrie, Victor Răţoi, unul dintre „copiii juridici de casă” ai lui Vladimir Plahotniuc, a decis că lui Vlad Filat trebuie să i se mai prelungească termenul de reţinere cu încă 30 de zile. Pe acest proces judiciar, vă asigurăm, a stat cu ochii larg deschişi întreaga lume civilizată occidentală, de a cărei bunăvoinţă depinde stabilitatea statului Republica Moldova.

Un „amărît şi atotputernic” judecător nu are habar de asta, el fiind convins că stăpînul Plahotniuc le ştie pe toate. În ceea ce-l priveşte pe judecătorul Victor Răţoi, vă reamintim că, în luna Martie 2014, procurorii anticorupţie anunţau că vor cere verificarea legalităţii hotărîrilor luate de acesta în cazul lui Eugen Stogu, fostul şef al penitenciarului de la Cricova, bănuit într-un dosar de corupţie de la Fisc. După ce Răţoi l-a plasat în arest la domiciliu, Stogu a dispărut şi a fost dat în urmărire de către CNA. Să reţinem că acest judecător Răţoi este în funcţie din anul 2011, iar în anul 2014 a fost numit judecător pe viaţă de către preşedintele Nicolae Tomofti. Timp suficient cît să fie corupt de către Plahotniuc, nu-i aşa?

Filat a depus plîngere penală împotriva lui Şor pentru declaraţii mincinoase 

Sîmbătă seara, pe 17 Octombrie, Vlad Filat a depus o plîngere penală împotriva lui Ilan Shor pentru declaraţii false. Avocatul lui Filat, Igor Popa, a declarat că susţine plîngerea, la care au fost anexate şi mai multe acte doveditoare. Culmea este că Şor este protejat de justiţie şi nici „nu i se permite” să răspundă acuzaţiilor aduse de Filat. Comunicatele de presă spun că, chipurile, Şor este audiat strict de CNA, ceea ce s-a şi întîmplat, Luni19 Octombrie.

Ce spun apărătorii lui Filat 

Biroul Asociat de Avocaţi POPA & ASOCIAŢII este îngrijorat de modalităţile în care instituţiile de drept ale RM sfidează într-o maniera gravă Constituţia Republicii Moldova, considerînd că reţinerea lui Vlad Filat este una ilegală, neîntemeiată şi orchestrată. Iată cum apărarea lui Filat explică, juridic, în trei puncte, ilegalitatea situaţiei în care a fost plasat liderul PLDM!

  1. Procedura de ridicare a imunităţii este una ilegală. Constituţia Republicii Moldova prevede, în art. 70 alin. (3): Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa. Vlad Filat, nefiind prins în flagrant, nu putea fi reţinut în lipsa unei ridicări legale a imunităţii. Ridicarea imunităţii parlamentare, în cazul în care asupra clientului nostru ar fi planat o bănuială rezonabilă în săvîrşirea unei infracţiuni, urma a fi dispusă în baza art. 9 din Legea nr. 39 din 07.04.1994, despre Statutul deputatului în Parlament şi a art. 95 şi 96 din Regulamentul Parlamentului. Amintim că actul normativ ce consemnează ridicarea imunităţii deputatului Vlad Filat este Hotărîrea Parlamentului nr.172 din 15 Octombrie 2015.

Subliniem că respectiva Hotărîre a Parlamentului nu a fost publicată conform principiilor publicităţii actelor normative reglementate de legislaţia statului nostru. Ori, conform art. 76 din Constituţie, Legea se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării sau la data prevăzută în textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia. Astfel, nepublicarea Hotărîrii Parlamentului de ridicare a imunităţii atrage sancţiunea inexistenţei acesteia, aşa cum rezultă fără echivoc din textul constituţional sus-citat.

  1. Reţinerea s-a efectuat cu încălcarea prezumţiei nevinovăţiei şi garanţiilor procesual-penale a persoanei. Prin dispunerea măsurii reţinerii lui Vlad Filat, au fost ignorate garanţiile Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului (art.5 alin.1 lit. c), cît şi principiile directoare ale procesului penal, în special principiul legalităţii, instituit de art. 7 alin.1 al Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova.

Aducem la cunoştinţa publicului că, în conţinutul procesului-verbal de reţinere din 15 Octombrie 2015, procurorul a descris abstract o stare de fapt virtuală, fără a indica nici o probă în sensul art.93 din Codul de Procedură Penală. Mai mult ca atît, declaraţia unui denunţător are o valoare relativă, putînd să constituie doar o informaţie care să stea la baza sesizării organelor de urmărire penală, acestea avînd obligaţia de a strînge şi de a administra probe în sensul art. 93 din Codul de Procedură Penală pentru a putea pune o persoană sub acuzare

  1. Sesizarea Parlamentului de către Procurorului General este una ilegală. Procurorul general, Corneliu Gurin, a cerut ridicarea imunităţii deputatului Vlad Filat pentru reţinere, arestarea şi trimiterea sa în judecată. Prin respectiva acţiune, şeful Procuraturii a încălcat grav prezumţia nevinovăţiei lui Vlad Filat, solicitînd trimiterea sa în judecată înainte de a-i fi demonstrată vinovăţia. Mai mult ca atît, Comisia Juridică pentru Numiri şi Imunităţi a încălcat dreptul la apărare a lui Vlad Filat. În calitatea de avocaţi, nu ni s-a oferit posibilitatea de a depune un memoriu sau a ne expune sub orice formă pe marginea învinuirilor care i se aduc. Ori, în conformitate cu Regulamentul Parlamentului, Comisia sus-numită avea la dispoziţie 15 zile pentru a examina cererea depusă de procurorul general sub aspectul temeiniciei. Votarea în grabă a unui asemenea document prin violarea garanţiilor procesul-penale ale persoanei, ne face să considerăm actul Comisie Juridice pentru Numiri şi Imunităţi drept unul arbitrar şi abuziv.

Procuratura Generală confundă probele care urmează a fi avute în vedere la soluţionarea cauzei cu probele din care trebuie să rezulte riscurile prevăzute de lege, fapt ce contravine flagrant garanţiilor care decurg în privinţa persoanei private de libertate anterior pronunţării unei hotărîri definitive, în special prezumţiei de nevinovăţie.

Ilegalităţile expuse mai sus dar şi multe alte încălcări săvîrşite de organele de drept ale Republicii Moldova confirmă faptul că reţinerea lui Vlad Filat este una arbitrară. În calitate de apărători ai acestuia vom întreprinde toate măsurile necesare pentru a reclama neregulile comise de autorităţile Republicii Moldova în procesul reţinerii sale, în final la CEDO.

Tăcerea unui şef de stat de… paie

Dacă Ghimpu, în calitate de preşedinte interimar al statului, era prostul satului, de care rîdea toată lumea, deşi era şiret şi se îmbogăţea, Nicolae Timofti a fost şi este unul dintre cei mai odioşi mormoloci politici imaginabili. Acest fost judecător sovietic, care a semnat condamnări la moarte, este cu atît mai malefic cu cît nu este în stare să vorbească oamenilor cu propriile-i cuvinte. Şi ultimele zile ne-au confirmat că este o slugă a lui Plahotniuc.

Timofti, fost judecător fiind, ar fi trebuit să ia o poziţie autorizată faţă de ridicarea abuzivă a imunităţii parlamentare a lui Vlad Filat, precum şi faţă de reţinerea ilegală a acestuia. Nu a făcut-o pentru că Plahotniuc i-a ordonat să tacă! Pe acest fundal şi în contextul în care liderul PLDM a fost şi este supus presiunilor mafiotice cunoscute, Timofti nu a găsit de cuviinţă să iasă la rampă şi să se expună ca preşedinte cu experienţă de judecător. Fireşte că Plahotniuc are în bîrlogul lui ticălos şi un dosar incriminant pentru Timofti!

Nu ne-am mira să fie vorba inclusiv despre un dosar, cu înregistrările de rigoare, legat de felul în care funcţia de şef al statului i-i fost cumpărată cu bani din România! Se pare că şi România paralelă a lui Victor Ponta, premierul român, care-l susţine pe oligarhul Plahotniuc, i-a ordonat şi lui Timofti să tacă. Din cîte înţelegem, nu doar preşedintele Timofti, ci şi fiul său, Nicu, ar avea nişte dosare compromiţătoare aflate în seifurile lui Plahotniuc. Acum înţelegeţi mai bine tăcerile prezidenţiale… filosofice?

Pute rău de la Preşedinţia RM, pute rău, căci putoarea este inspirată-expirată intens şi de către armata de consilieri prezidenţiali satisfăcuţi doar de statutul lor din fişa de cadre, căci cu putoarea s-au deprins!

Oricum, ţara e-n haos!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………