UN SFERT DE SECOL IN SERVICIUL EDUCATIEI

La 11 februarie curent, Universitatea de Stat din Comrat marchează 25 de ani de la fondare. Sînt mulţi sau puţini? Depinde la ce-i raportezi. Dacă te referi la vîrsta persoanelor care au pus temelia acestei instituţii, mulţi dintre ei deja s-au retras din viaţa publică şi îşi admiră rodul muncii la odihna binemeritată. Dacă te referi la anii de activitate, adunați de o instituție de învățămînt superior, cu certitudine vom afirma că este vîrsta tinereții, după cum sînt tineri și frumoși băieții și fetele de la sudul republicii noastre – reprezentanți a mai multor naționalități: găgăuzi, ruși, bulgari, moldoveni, ucraineni. Cert este faptul că această instituție de învățămînt superior s-a înscris armonios în peisajul educaţional naţional şi devine tot mai vizibilă la nivel internaţional. Personalul didactic al universităţii, încadrat la cele 11 catedre de profil, depăşeşte în prezent numărul de 130 de persoane. Printre aceștia sînt 7 doctori habilitați, 51 de doctori, 8 profesori universitari şi 43 de conferenţiari universitari.

Aplicînd tehnologii moderne în procesul de formare continuă a cadrelor la cele trei trepte ale învăţămîntului universitar, Universitatea de Stat din Comrat a pregătit peste 4 mii de specialişti de înaltă calificare în domeniul învățămîntului, economiei, agriculturii şi dreptului.

Tot mai pregnant se profilează şi rezultatele activităţii ştiinţifice întreprinse în Universitate. În pofida unor deficienţe financiare, cunoscute de întreaga comunitate științifică din țară, instituţia reuşeşte anual să-și certifice rezultatele cercetărilor în reviste ştiinţifice de prestigiu cu factor de impact. În anul 2015, o comisie specială, formată de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a evaluat activitatea științifică a Universității de Stat din Comrat, confirmîndu-i performanţa în cercetare prin Certificatul de acreditare ştiinţifică, Seria P, nr. 071, la două profiluri: Dezvoltarea inovaţională a sectorului agroeconomic regional; Potenţialul uman în mediul policultural.

Universitatea 2 copy.jpg

Astăzi, în prag de aniversare, aduc sincere felicitări cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor, studenților cu prilejul aniversării a 25-eaa Universității de Stat din Comrat, urîndu-le multă sănătate, pace, prosperitate, realizări în totul ce își propun. Aș dori să le mai amintesc lor, intelectualilor din regiune, de un cunoscut adevăr: calea spre o dezvoltare durabilă, deci și spre o viață stabilă și prosperă, pe care o merită în deplină măsură populația Republicii Moldova, o putem realiza doar împreună prin educație și ştiinţă pentru a ne găsi astăzi locul într-o lume extrem de competitivă. Cred că un exemplu luminos ne poate servi viața și activitatea a doi găgăuzi celebri, gemenii Gleb Drăgan și Boris Draganov, care, în pofida vitregiilor istoriei, au atins culmile în cercetarea științifică pe meleaguri străine, au devenit academicieni – unul în România și altul în Ucraina, personalităţi marcante de ştiinţă şi cultură apreciate la nivel internaţional.

La mulți ani și toți fericiți! Vivat, crescat, floreat!

Academician Valeriu CANȚER,
Președintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

În imagini:

Blocul Universităţii de Stat din Comrat

Echipa Comisiei de evaluare a USC, formată de CNAA, împreună cu administraţia Universităţii