UN SAVANT COREEAN ISI PROPUNE SA AJUTE REPUBLICA MOLDOVA

Vorbeam recent într-un articol întitulat „Ştiinţa, politica şi viaţa noastră de toate zilele” despre impresiile academicianului Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, privind ultima sa vizită în Coreea de Sud, impresii împărtăşite la CNAA, în faţa tinerilor cercetători şi cadrelor ştiinţifico-didactice universitare care primiseră în mod festiv diplomele de doctor în ştiinţe în diverse domenii, atestatele de profesor universitarşi profesor cercetător, conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător. A fost o felicitare din partea preşedintelui şi un cuvînt de rămas bun pentru aceste cadre ştiinţifice şi universitare de înaltă calificare, încurajîndu-i în continuare că drumul pe care şi l-au plăsmuit în viaţă prin muncă este corect, dat fiind că anume ştiinţa şi educaţia au contribuit la eficientizarea economiei şi modernizarea acestui stat asiatic, situat astăzi pe poziţii de lider în lume în diverse domenii. Doar în cadrul companiilor industriale private funcţionează circa 700 institute de cercetare, chiar şi instituţia prezidenţială a Coreei de Sud dispune de 7 institute de cercetare, Banca Naţională – de 2.

Ca rezultat al acestei vizite de lucru, s-au închegat nişte relaţii de colaborare, în rezultatul cărora vine pentru prima dată în Republica Moldova Senior Fellow, profesorul Kim Jae-Jin de la Institutul de Finanţe Publice al Coreei de Sud (Korea Institute of Public Finance). Invitat la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, înaltul oaspete va prezenta o lecţie publică în engleză cu genericul „Rolul cercetării şi educaţiei de calitate în dezvoltarea economiei moderne” (traducerea în limba română va fi asigurată). Evenimentul se va produce joi, începînd cu ora 10.00, în Sala de şedinţe a CNAA (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, et. 11), şi va fi transmis indirect pe site-ul instituţiei la adresa: www.cnaa.md.

La această întîlnire sînt invitaţitoţi acei care pun preţ pe ştiinţă şi educaţie – ca soluţie a ieşirii din impasul în care s-a pomenit ţara noastră. Sînt bineveniţi şi reprezentanţii mass-mediei.

Tatiana ROTARU