UCRAINA VA ACORDA R. MOLDOVA 10 MII DE AUTORIZATII SUPLIMENTARE PENTRU TRANSPORTUL DE MARFURI

Ucraina va acorda Republicii Moldova 10 mii de autorizaţii suplimentare pentru transportul de mărfuri pe teritoriul său. Decizia respectivă a fost atinsă în cadrul şedinţei grupului de lucru moldo-ucrainean în domeniul transporturilor, care s-a desfăşurat la sfîrşitul săptămînii trecute la Chişinău. În cadrul reuniunii membrii grupului de lucru au analizat situaţia privind funcţionalitatea podului Unguri-Broniţa, aflat la frontiera dintre Republica Moldova şi Ucraina, şi au constatat că acest obiect este gata pentru a fi deschis spre exploatare pentru autoturisme si autocare. Examinînd subiectul traseului Basarabeasca-Berezino, partea ucraineană a propus colegilor din Republica Moldova expedierea unei adresări comune partenerilor de dezvoltarea privind finanţarea unui studiu de fezabilitate privind funcţionalitatea acestui segment de cale ferată, care ar permite trenurilor de marfă din Republica Moldova să ajungă pînă în porturile din Sudul Ucrainei. În total urmează a fi restabiliţi circa 20 km de cale ferată pe teritoriul Ucrainei şi 1,5 km pe teritoriul Moldovei. În cadrul şedinţei a fost parafat textul Protocolului cu privire la modificarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la comunicaţia internaţională auto, semnat la Chişinău la 20 Martie 1993.
 Analizînd colaborarea bilaterală în domeniul transportului aerian părţile au convenit ca Autorităţile Aeronautice ale Republicii Moldova şi Ucrainei să se întrunească în timpul cel mai apropiat pentru a definitiva unele aspecte tehnice ale textului Acordului privind serviciile aeriene, în rezultatul căruia va avea loc liberalizarea pieţei transportului aerian între Republica Moldova şi Ucraina.