TRECEM LA TELEVIZIUNEA DIGITALA TERESTRA

În conformitate cu obligaţiile asumate de către Republica Moldova prin semnarea Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră “Geneva-2006”, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor anunţă despre tranziţia la televiziunea digitală terestră, începînd cu 17 iunie curent.

Pentru a asigura acomodarea treptată a populaţiei, dar şi pentru a oferi posturilor TV posibilitatea să migreze la transmisiunea în format digital, procesul de tranziţie la televiziunea digitală terestră se va implementa treptat, în decurs de 3 ani, perioadă în care reţelele ce difuzează semnal analogic şi cele care emit semnal digital vor funcţiona paralel. Totuşi, începînd cu 17 iunie 2015, canalele TV în format analogic nu vor beneficia de protecţie în caz de perturbaţii cauzate de canalele TV care transmit în format digital, iar în cazul perturbaţiilor create televiziunilor de tip digital de către canalele de televiziune analogică terestră, acestea urmează a fi sistate.

Pentru a recepţiona semnalul programelor televiziunii digitale terestre este nevoie de un televizor în formatul DVB-T2 (cu receptor încorporat) sau un receptor STB. Pe parcursul a primilor 3 ani, deţinătorii televizoarelor de tip vechi vor putea recepţiona în continuare programele televiziunii analogice.

Din punct de vedere tehnic, tranziţia la televiziunea digitală terestră va fi asigurată de către ÎS ”Radiocomunicaţii”, operator naţional în domeniul difuzării programelor de radio şi televiziune în Republica Moldova, care va crea două multiplexe cu acoperire naţională. În acelaşi timp, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va promova adoptarea cadrului normativ necesar şi va asigura, în limita bugetului disponibil, familiile nevoiaşe cu receptoare de tip STB care, fiind conectate la televizor, vor recepţiona semnalul emis de televiziunile digitale terestre.

Televiziunea digitală terestră reprezintă o necesitate a societăţii moderne şi oferă un şir de avantaje, între care, o calitate net superioară a imaginii şi sunetului, posibilitatea de dezvoltare a reţelelor sincrone pe aceleaşi canale de frecvenţă, majorarea numărului de programe TV, utilizarea eficientă a resurselor spectrului radio, posibilitatea transmisiunii simultane, în acelaşi flux digital multiplexat, de programe TV şi date suplimentare.

Comunicat primit la redacţie