TRANSPARENŢĂ – NOUL CUVÎNT DE ORDINE AL CONTROALELOR ASUPRA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREPRINZĂTOR

Din 21 iulie a devenit funcţional Registrul de Stat al Controalelor, o platformă online comună, care permite organelor abilitate cu funcţie de control, automatizarea planificării controalelor şi evidenţei efectuării controalelor planificate şi inopinate şi publicării acestora pe portalul public controale.gov.md.

Din punct de vedere tehnic, platforma va genera un grafic trimestrial unic al controalelor pe care îl va publica pe portalul controale.gov.md, împreună cu datele din registrele controalelor ale instituţiilor abilitate cu funcţie de control din Republica Moldova. Prin automatizarea procesului de planificare şi evidenţă se evită controalele abuzive, repetate şi nejustificate:

-          Sistemul identifică, în mod automat, suprapunerea controalelor planificate de mai multe organe de control asupra aceluiaşi agent economic;

-          Semnalează încălcarea prevederilor legislative de către un organ de control (spre exemplu, în cazul apariţiei în grafic, a unor controale repetate, nejustificate, din partea unui organ de control la unul şi acelaşi agent economic, în decurs de 1 an);

-          La 48 ore de la efectuarea controlului, informaţiile de bază aferente controlului vor fi făcute publice prin intermediul portalului controale.gov.md;

-          Odată cu centralizarea datelor se anulează cheltuielile pentru administrarea registrelor individuale şi problemele de interoperabilitate dintre sistemele informatice ale autorităţilor de control;

-          Sistemul oferă fiecărui agent economic posibilitatea de a ţine condica controalelor în format electronic, transformîndu-se, astfel, într-un instrument eficient de planificare şi organizare a activităţii de antreprenoriat;

-          Permite circulaţia electronică, interinstituţională a documentelor aferente întregului ciclu de control: PLANIFICARE- DECIZIE- DELEGAȚIE- ACT DE CONTROL;

Registrul de Stat al Controalelor redefineşte activitatea de control şi reprezintă un sistem integrat de procesare a documentelor şi un proces digitizat, transparent, de planificare şi raportare a controalelor.

Odată cu instituirea acestui sistem se realizează încă un pas important în procesul de tranziţie către o societate informaţională.

Lansarea sistemului informaţional automatizat “Registrul de Stat al Controalelor” este parte a proiectului de e-Transformare a Guvernării, susţinut de Banca Mondială şi implementat de către Cancelaria de Stat cu suportul Centrului de Guvernare Electronică şi Centrului de Telecomunicaţii Speciale.

e-Guvernarea îţi face viaţa mai bună! Pentru că e Guvernul tău!