STRATEGIA, CONSISTENTA SI CONSOLIDAREA FORTELOR SANATOASE

Fiecare epocă istorică nouă pune în fața comunităților umane, numite formațiuni statale sau alianțe interstatale, noi sarcini, corespunzătoare provocărilor și riscurilor apărute din permanentele schimbări și noile posibilități. Așa a fost și 100 de ani în urmă, cînd după sîngerosul Primul război mondial și Marea revoluție din 1917 pe teritoriul fostului imperiu Rus omenirea a descoperit calea transformărilor socialiste și principiile de organizare a societății totalmente diferite de cele capitaliste. Sarcini noi au fost trasate și de epoca de după cel de al Doilea Război mondial.

Comunitatea Națiunilor Unite, care a distrus fascismul hitlerist și aliații săi, ideea declarării drepturilor și libertăților omului, sistemul financiar unic în baza dictatului dolarului american, prăbușirea imperiului Britanic colonial, ieșirea omului în cosmos și revoluția tehnologică – toate aceste transformări epocale au creat o ordine mondială, care a existat, practic, pînă în anul 2019. Actuala epocă a introdus pe ordina de zi a statelor mari și mici necesitatea de a căuta și aplica propriile strategii de dezvoltare, bazate pe energia și capacitățile caracterului național, tradiții și impulsul colectiv, corespunzător instinctului autoconservării.

Republica Moldova are toate șansele de a ieși din oceanul crizei pandemice și restricțiilor de carantină care lovesc în economie și sfera socială, înnoită, cu noi sensuri de dezvoltare și consens social cultural în societatea moldovenească. Recentul summit al Uniunii Europene, în cadrul căruia s-au discutat modalitățile de depășire a impasului pandemic a demonstrat: comisarii de la Bruxelles și liderii economiilor majore din Europa, ca Germania, Franța sau Belgia nu au de gînd să ajute celelalte state din ”lumea a treia”. Să dea Domnul s-o scoată la capăt cu deficitul de posibilități de revenire a economiei Italia, în timp ce România, Grecia și Bulgaria vor primi asistență financiară mizeră, deși sînt membri cu drepturi egale a Uniunii Europene. Dar ce-i de făcut, dacă Europa are viteze și posibilități diferite? Nu are sens să sperăm la ajutorul UE, așa cum spun adepții euro-integrării de pe flancul dreptei politice. Să facă față provocărilor cum ar fi criza bugetară, pierderea locurilor de muncă (59 de milioane de disponibilizaţi) - o parte din țările UE au închis piața muncii pentru emigranții din Europa de Est -, dificultățile de depășire a consecințelor carantinei, inclusiv menținerea prețurilor la tarifele pentru energie și electricitate, va reveni guvernului cu toate ramurile puterii. O guvernare puternică în astfel de condiții nu e doar o metaforă. Este o condiție obligatorie a materializării eforturilor pentru elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova pînă în anul 2030, proiect care astăzi este examinat de experții și reprezentanții societății civile a țării.

Lupta murdară pentru putere, lipsită de orice principii, cu care s-au deprins cercurile politice de dreapta, care au creat intenționat din 2009 și pînă la izgonirea din țară a clanului oligarhic Plahotniuc, au comis infracțiuni sociale și economice, trebuie să cedeze locul concurenței politice și conștientizării faptului că puterea și opoziția poartă răspundere egală pentru starea de lucruri în țară. Autoritatea și inițiativa Președintelui țării trebuie să devină un factor mobilizator pentru eforturile coordonate ale tuturor forțelor sănătoase din societate, pentru a răspunde provocărilor epocii. Deocamdată observăm din partea forțelor de dreapta comportament haotic obișnuit, intrigi și provocarea anumitor grupuri sociale la acțiuni stradale. Ce oferă asta societății moldovenești? Nimic, în afară de niște sperietori și insinuări de cea mai joasă calitate! Lipsa de responsabilitate și egoismul sînt cărțile de vizită ale acelora pentru care puterea este o sursă de îmbogățire, iar problemele societății – doar un teren pentru speculații politice. A venit timpul altor politicieni și altor decizii. Provocările epocii sînt mai mult decît reale și severe. Țara va trebui să supraviețuiască o toamnă politică complicată și o iarnă socială severă. De coordonarea eforturilor puterii și ale forțelor sănătoase din societatea moldovenească depinde dacă primăvara anului 2021 va deveni începutul realizării strategiei de dezvoltare a Republicii Moldova, care îi va asigura un loc destoinic în oceanul transformărilor mondiale.

Mihail LUPAŞCO