STANDARDELE DE DOTARE A INSTITUTIILOR DE INVATAMINT CU MIJLOACE TIC

În fiecare gimnaziu şi liceu din ţară ar trebui să existe cel puţin 25 de calculatoare, în timp ce instituţiile care au doar clase primare ar trebui să dispună de 10 calculatoare. Prevederea se conţine în Standardele minime de dotare a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor cu mijloace ale tehnologiilor informaţionale. Documentul a fost aprobat marţi, 9 iunie, la Colegiul Ministerului Educaţiei.

Standardele mai prevăd că cel puţin unul din două calculatoare trebuie să aibă mai puţin de cinci ani, iar instituţiile trebuie să asigure un raport de 1 calculator la 20 de elevi.

Standardele au fost elaborate în baza unui raport amplu de analiză a situaţiei actuale în ceea ce priveşte dotările cu TIC din instituţiile de învăţămînt, a Planului-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal, precum şi a curriculumului. În acest context, a fost analizată situaţia din 1079 de instituţii de învăţămînt din toată ţara.

Potrivit analizei, pentru atingerea standardelor minime propuse, ar urma să fie achiziţionat un număr total 11250 de calculatoare. Totodată, s-a constat că, pentru menţinerea standardelor propuse, instituţiile de învăţămînt ar trebui să aloce între 0,3 şi 2 % (în funcţie de numărul de elevi) din bugetul anual pentru achiziţionarea tehnicii de calcul.

Documentul aprobat de Colegiul Ministerului Educaţiei este primul de acest gen, pînă în prezent şcolile din ţară nu au dispus de astfel de standarde.

Potrivit lui Dan Perciun, şef al Direcţiei e-transformare şi informatizare, Ministerul Educaţiei, dotarea instituţiilor de învăţămînt cu tehnică de calcul performantă, capabilă să facă cerinţelor curriculare, este necesară pentru a asigura dezvoltarea competenţelor digitale ale elevilor şi cadrelor didactice.

„Pe parcursul anilor, unele instituţii de învăţămînt primeau din partea autorităţilor centrale şi locale şi a diferitor donatori sau achiziţionau din propriile resurse cantităţi mari de tehnică de calcul, care cu mult depăşeau necesităţile instituţiei. În acelaşi timp, alte instituţii se confruntau cu un deficit de tehnică. O altă problemă era că o parte din tehnica achiziţionată sau/şi donată nu corespundea cerinţelor tehnice pentru lucrul cu aplicaţiile utilizate în procesul educaţional”, a menţionat Dan Perciun.

Standardele minime de dotare cu mijloace TIC a instituţiilor de învăţămînt general au titlu de recomandare.