SINDICATELE, INSTITUTIE CAPTURATA DE O MINA DE INSI DUBIOSI PARTASE ALE DEZMATULUI DIN TARA (4)

La cheremul guvernanților

Conducătorii CNSM, în orice moment moment, pot fi puși la punct de către Guvern, fiindcă Executivul finanțează sindicatele. CNSM este unica structură sindicală din lume, din cîte știu eu, care se ocupă de repartizarea mijloacelor bănești și a biletelor de tratament balneosanatorial. Potrivit Regulamentului cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea, îmbolnăvirea și recuperarea capacității de muncă a asigurărilor prin tratament balneosanatorial, ”suma mijloacelor bănești, care-i revine fiecăriei unități economice pentru tratament balneosanatorial, se calculează de CNAS..... se transmite CNSM în baza actului de predare”. Doar într-un an (2008) CNSM a primit 14 267 bilete de tratament balneosanatorial în valoare de 54,5 milioane de lei din bugetul statului.

Fără aceste zeci de milioane de lei nu ar putea exista cele 3 instituții balneosanatoriale ale sindicatelor (Nufarul Alb) Cahul, (Codru) Călărași, (Bucuria-Sind),Vadul lui Vodă, care varsă anual în bugetul CNSM zeci de milioane de lei, din care boșii sindicali din Moldova își fac salarii la nivelul celor din Uniunea Europeană.

Mai grav, boșii sindicali se dedau la abuzuri din această perspectivă. Acum cîțiva ani Guvernul a alocat pentru procurarea biletelor de tratament 10 millioane de lei. Însă, ulterior, Curtea de Conturi a semnalat că biletele sînt acordate contra cost, desi ele trebuie să fie repartizate gratis. Mai grav, ele erau acordate persoanelor neasigurate, turiștilor străini. Potrivit unei publicații periodice, 600 bilete au fost repartizate contrar prevederilor legale, motiv pentru care CNAS a cerut restituirea a circa 2,5 milioane de lei. Budza s-a răstit că nimeni nu are dreptul să numere banii sindicatelor, însă Curtea de Conturi a parat tranșant: e vorba de 10 milioane de lei, bani ai statului.

 

Achitarea cotizațiilor îngenunchează sinidicatele în fața patronilor

Salariile liderilor sindicali, mai ales ale celor de ramură, se formează în parte din cotizațiile membrilor de sindicat pe care le transferă conducătorii întreprinderilor, instituțiilor în care există organizații sindicale. Din această cauză, liderii federațiilor sindicale nu pot manifesta principialitate, verticalitate în raport cu patronii, angajatorii, nu pot apăra pe deplin drepturile și interesele lucrătorilor. Or, în cazul în care poziția lor nu concordă cu cea a anagajatorilor, liderii sindicatelor ar putea rămîne fără cotizații, implicit fără parale pentru salarii, cafea, alte cheltuieli.

 

Lipsiți de protecția promisă, salariații pleacă pe un cap din sindicate

Numărul membrilor de sindicat în Moldova a scăzut catastrofal. De la 2 milioane, la momentul fondării statului nostru, pîna la aproape 300 mii de membri, potrivit ultimelor cifre de care dispun. În genere, e de-a mirării cum de mai există CNSM? Cum de toată lumea nu a părăsit rîndurile sindicatelor?

Adevărul este că sindicatele există în țara noastră doar pentru că le permit guvernările să existe, pentru a crea aparența dialogului dintre guvernanți și guvernați, element decorativ al statului nostru democratic, butaforic. Deloc întîmplător, tocmai angajații din sectorul public sînt obligați la angajare să depună cerere de aderare la sindicate. Or, guvernanții au nevoie de sindicate obediente, cu lideri compromiși, marasmatici.

Vlad LOGHIN