SINDICATELE, INSTITUTIE CAPTURATA DE O MINA DE INSI DUBIOSI PARTASE ALE DEZMATULUI DIN TARA (2)

Cine a lasat sindicatele fără bani: Șor sau coronavirusul?

De ce actualii boși sindicali din Moldova se eschivează de la realizarea principalului scop din statutul CNSM: „protejarea la nivel național a drepturilor și intereselor social - economice, profesionale, de muncă colective și individuale ale membrilor de sindicat”?

Dimpotrivă, conducerea CNSM demonstrează ea însăși o atitudine cinică fată de proprii angajați și cei din instituțiile subordonate. Nu știu dacă vreun patron din țară s-a comportat atît de iresponsabil, inuman, precum a procedat Oleg Budza după declanșarea pandemiei și instituirea stării de urgență in țară! Angajații din aparatul central al CNSM, din institutiile subordonate CNSM, au fost ”rugați” mai întîi să scrie cereri de concediu neplătit pentru luna aprilie, după care li s-a calculat și achitat cu mare întîrziere salarii mult mai mici fată de cum era stabilit în contractele de muncă. S-a procedat și la concedieri.

Budza se justifică, chipurile, coronavirusul a lăsat Confederația fără bani. Însă, din alte surse, chiar din spusele unor lideri sindicali, am aflat că, de fapt, milioane de lei ale CNSM au fost plasate unei firme private, pretextîndu-se obținerea unor venituri cu titlu de dobînda. Dănilăprepelecism sindical! Însă, agentul economic respectiv ar fi refuzat sa realizeze plățile respective către CNSM. L-am rugat pe Oleg Budza să confirme sau să infirme această versiune. El a refuzat. Tot sursele respective mi-au sugerat că firma respectivă ar aparține lui Ilan Șor.

Deci, de unde această lipsă de sensibilitate, de nepăsare a boșilor sindicali față de problemele, durerile sutelor de mii de salariați din țara noastră, bună parte dintre care sînt membri de sindicat? Și cînd partidele politice de la guvernare vor lua la ochi infractorii din sindicate?

 

Propriul confort mai presus decît interesele, drepturile membrilor de sindicat

Președintele Oleg Budza, și vicepreședinții CNSM sînt deja pensionari, epuizați de vîrstă, la fel ca și majoritatea liderilor sindicatelor de ramură. Unii au peste 70-80 de ani. Astfel încît ei înșiși ar avea nevoie de serviciile unor badante. De bună seamă, cum să organizeze o acțiune de protest, o grevă aceste persoane senile, dacă ele înșeși trebuie purtate de către cineva de subsuori? Sau cum sa manifeste o poziție principială, verticală din perspectiva apărării drepturilor membrilor de sindicat dacă sînt epuizați din toate punctele de vedere, dar și culpabili? Asa că majoritatea boșilor sindicali preferă să nu-și complice viața, vorba mai veche: lasă-mă sa te las!

Unde mai pui că toți conducatorii CNSM și mulți lideri ai celor mai numeroase sindicate de ramură se bucură de confortul material de care nu beneficiază nici demnitarii din ierarhia superioară a statutului: automobil de serviciu la scara casei, salarii fabuloase, pensii grase, mult mai mari decît pensiile mizere, ridicate de sute de mii de bătrîni din țară.

Mai apoi, multe federații ale sindicatelor de ramură s-au transformat în niște SRL-uri de familie, ai căror președinți își angajează soțiile, copii contra salarii destul de mari.

L-am rugat pe Oleg Budza, în calitatea mea de membru de sindicat, să mă informeze despre veniturile salariale lunare ale dumnealui și ale vicepreședinților CNSM, însă și această solicitare a rămas fără atenția lui. Totuși, din unele documente de contabilitate, precum sinteze ale bugetului sindical al CNSM, acte ale reviziilor documentare ale activității economico-financiare a CNSM din anumiți ani, care certifică activitatea financiară a CNSM de acum 3-4 ani ar reieși că veniturile lunare ale conducătorilor CNSM s-ar ridica la 30-50 de mi de lei.

Astfel, anual, s-au alocat cam 10 milioane de lei pentru salarizarea a aproximativ 60- 65 de angajați din aparatul central al CNSM. Adică, lunar, în medie, rezultă cam 13 mii de lei pentru fiecare salariat, de 2 ori mai mult decît salariul mediu în economia națională, în perioada respectivă. În condițiile în care o femeie de serviciu îmi mărturisea că ridică cam 3mii de lei, cel mai mic salariu, ar reieși că Oleg Budza și-ar fi tras un salariu de aproximativ 40-50 mii de lei!

Din ce surse bosii sindicali îsi croiesc asemenea salarii fabuloase? Din cotizațiile pe care le achită membii de sindicat? Ba bine că nu! Conform datelor din actele financiare, în bugetul CNSM se acumulează cam 2,5-3milioane de lei din cotizațiile de membru de sindicat. Pe cînd veniturile totale anuale se ridică la aproape 30-40 milioane de lei. De unde provin zecile de milioane de lei? Cam 20 milioane de lei din gestionarea patrimoniului, îndeosebi din sumele banești recoltate de la sanatoriile și stațiunile balneoclimaterice ale sindicatelor, adică din banii cheltuiți de salariați pentru întremarea sănătății. Aproape 9-13 milioane de lei au rezultat din dobînzile aferente soldurilor de mijloace bănești, precum și din sume mai mici din alte venituri.

Conducătorii CNSM își permit astfel cheltuieli exorbitante, chiar peste valoarea totală a veniturilor acumulate. Astfel, acum mai bine de 3 ani s-au cheltuit aproape 56 milioane de lei în timp ce veniturile erau cam de 30 milioane de lei. Cum au fost cheltuite milioanele? Cea mai mare parte a lor, peste 24 milioane de lei, a fost alocată pentru lucrări de reparație a imobilelor. Pentru activitățile informaționale, peste 10 milioane de lei, adică finanțarea departamentului mass-media al CNSM, ciclului de emisiuni ”Dialog social” la Televiziunea publică, editarea saptmînalului ”Vocea poporului”, contractele de publicitate cu alte segmente mass - media din țară, ce constituie o irosire inutilă de bani.

Pe pozitia 3, cu aproape 10 milioane de lei, surprindem fondul de remunerare a aparatului central al CNSM.

Doar pentru confortul elitei sindicale, adică pentru întreținerea a 2 imobile, s-au cheltuit peste 7 milioane lei. Excursiile peste hotare ale boșilor sindicali au necesitat mai bine de 300 mii lei, într-un singur an. Chipurile, pentru perfecționarea cadrelor, dar, în realitate, pentru diverse seminare inutile, ineficiente s-au alocat peste 400 mii lei etc. De parcă n-ar avea ce face cu banii, CNSM sponsorizează echipe sportive, precum echipa de baschet ”Gamma-Sind” din Cahul.

(Va urma)

Vlad LOGHIN