SIMPOZION CONSACRAT BIOTEHNOLOGIILOR AVANSATE

În perioada 24-25 octombrie, la Academia de Ştiinţe a Moldovei îşi desfăşoară lucrările un simpozion internaţional cu genericul „Biotehnologii avansate – realizări şi perspective”. Evenimentul este organizat de Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor şi Universitatea AŞM. La manifestare participă savanţi din Republica Moldova, România, Rusia şi Belarus. Alexandru Dascaliuc a vorbit despre aproximaţia sistemică şi implementarea metodelor biotehnologice în agricultura ecologică, iar Elvira Gille din Piatra Neamţ, România, despre evaluarea fitochimică a unor specii de plante medicinale şi aromatice din flora spontană şi cultivată din Republica Moldova şi România.

Sursa: Moldpres