SFS INVATA AGENTII ECONOMICI CUM SA NU CADA PRADA INSPECTORILOR FISCALI ESCROCI

La inițierea unui controlul fiscal la fața locului sau la inițierea procesului de constatare a faptei contravenționale, un inspector fiscal este obligat să prezinte contribuabilului Decizia de inițiere a controlului şi legitimația de serviciu. Serviciul Fiscal de Stat vine cu precizări legate de procedura de efectuare a controalelor fiscale, așa ca agenții economici să nu devină victime ale pseudo-inspectorilor fiscali.

Într-un comunicat de presă, SFS menționează că toate controalele fiscale se vor face numai în temeiul Deciziei de inițiere a controlului. Decizia privind inițierea controlului se întocmește și în cadrul inițierii procesului de constatare a faptei contravenționale. Decizia de inițiere a controlului va conține numele, prenumele, funcția, semnătura persoanei cu funcție de conducere a SFS care patronează subdiviziunea SFS care a inițiat controlul și ștampila subdiviziunii care a inițiat controlul.

Concomitent, la finalizarea controlului fiscal la fața locului, inspectorul fiscal întocmește un act de control fiscal în conformitate cu prevederile Codului fiscal. În actul respectiv se consemnează rezultatele controlului, specificîndu-se încălcările depistate. Acest act este semnat de ambele părți participante la control, iar un exemplar este prezentat agentului economic supus verificării.

Un instrument de administrare fiscală cu scop de asigurare a conformării voluntare prin acordarea consultațiilor, analiza activității, acumularea unor date despre activitatea contribuabilului, îl reprezintă vizita fiscală. Modalitatea de efectuare a vizitei fiscale este reglementată în Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale, aprobat printr-un ordin SFS, publicat în Monitorul Oficial.

Vizita fiscală se face în temeiul unei delegări în vizită fiscală, care atestă împuternicirea funcționarului fiscal şi este semnată de către șeful Direcției deservire fiscală din cadrul Direcției generale administrare fiscală. Delegarea în vizită fiscală se întocmește într-un exemplar, care se anexează la raportul de efectuare a vizitei fiscale. La solicitarea contribuabilului, funcționarul fiscal va elibera acestuia o copie a delegării în vizită fiscală.

În cazul în care contribuabilul supus verificării are dubii cu privire la legalitatea controlului sau identitatea persoanei ce se prezintă a fi funcționar fiscal, Serviciul Fiscal de Stat solicită insistent să fie sesizat la numărul de telefon 0 8000 1525, tasta 4, sau la numerele de telefon: 022 823406, 0 684 33990 - Direcția securitate internă și anticorupție a SFS.

Sursa: IPN