SFATUL APICULTORILOR: TRATAMENTE DE PRIMAVARA ALE ALBINELOR

Luna aprilie este mijlocul primăverii, este luna cînd în natură înfloresc unii pomi fructiferi ca prunul, caisul, cireșul, piersicul, vișinul, precum și unii arbuști fructiferi din pădure, dar și din grădini, precum cornul. De asemenea, bucură cu multitudine de culori şi florăriile din aer liber. Or, asta înseamnă că stupinele sînt gata de start. Numai că albinele, ca şi oamenii, în primăvară trec prin perioade de refacere după iarna grea şi au nevoie de unele tratamente speciale.

Apicultorii cu experienţă recomandă stimularea de primăvară a albinelor prin administrarea siropului de zahăr în care s-au adăugat cîte 20 ml de Protofil, produs care se găsește la toate magazinele veterinare. Acest medicament este stimulent, dar și previne sau combate acolo unde mai există nosemoză, boală care dacă este netratată duce la pierderea familiilor de albine. Atenție şi la apă, care nu trebuie să lipsească din stupină. Mai multe amănunte vedeţi în continuare.

Pînă la finele lunii aprilie:

1. Efectuarea reviziei generale de primăvară, ocazie cu care se unesc familiile de albine slabe, se completează rezervele de hrană acolo unde este necesar, întărirea familiilor mijlocii, pe seama puietului căpăcit ridicat din familia puternică, cu o dezvoltare mai accentuată.

2. Mutarea familiilor de albine în stupi curați și dezinfectați.

3. Lărgirea cuiburilor cu faguri clădiți, luați din rezerva stupinei, apoi completarea cu faguri artificiali, mai ales pe durata înfloririi pomilor fructiferi.

4. Instalarea colectoarelor la urdinișurile stupilor, pentru recoltarea polenului, mai ales la familiile de albine care au adunat prea mult.

5. Verificarea stării de sănătate la toate familiile de albine.

6. Se vor scoate din stupi fagurii necorespunzători şi se vor topi.

7. Extragerea și condiționarea cerii provenite de la fagurii clădiți în ramele clăditoare.

8. Se vor lua toate măsurile pentru a preveni furtișagul.

9. Aplicarea preventivă a tratamentelor pentru varooză și locă europeană.

10. Asigurarea și transportul familiilor de albine la livezile de pomi fructiferi.

11. Prevenirea intoxicațiilor familiilor de albine, determinate de tratamentele fitosanitare efectuate în livezile cu pomi fructiferi. Iar pentru a preveni aceste situații neplăcute, se recomandă apicultorilor să țină legătura cu medicii veterinari, precum și cu autorităţile locale, care trebuie să informeze apicultorii de pe raza localității respective ce se efectuează. De asemenea, din stupine nu trebuie să lipsească adăpătorul de apă la care s-a adăugat 5 g de sare la un litru de apă, deoarece albinele caută să aducă apă în stup chiar și în zilele nefavorabile, ceea ce duce la moartea lor.

Albinele în luna mai

Mai este ultima lună a primăverii, cînd zilele însorite sînt în continuă creștere. În luna mai se termină înflorirea tuturor pomilor fructiferi.  Iată care sînt principalele lucrări apicole din Florar:

• Continuarea lărgirii cuibului de puiet în raport cu dezvoltarea familiei de albine și de evoluția culesului de nectar și polen din natură.

• Instalarea colectoarelor de polen acolo unde nu s-a făcut în luna aprilie. Aceasta se face pentru a evita blocarea ramelor cu polen.

• Menținerea familiilor de albine puternice și sănătoase, prin scoaterea periodică a fagurilor cu puiet căpăcit de la cele mai puternice în vederea întăririi familiilor de albine mai slabe

• Pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea superioară a nectarului de salcîm, prin adăugarea de faguri artificiali în vederea clădirii lor, creînd astfel spațiul necesar depozitării nectarului de la această importantă specie meliferă, ceea ce duce în mod sigur la creșterea producției de miere de salcîm.

• Efectuarea transportului stupilor în apropierea pădurilor de salcîm, ori lîngă perdelele de protecție făcute din această importantă specie meliferă. Stupii se mai pot transporta și la culturile de rapiță care sînt înflorite în această lună, transportul stupilor se va face numai noaptea, luînd toate măsurile de protecție a muncii.

• Extragerea mierii de salcîm sau de rapiță.

• Uscarea și con­di­ționarea polenului re­coltat de la albine cu ajutorul colectoarelor de polen.

• Instalarea și alimentarea periodică a topitorului solar cu ceara obținută din ramele clăditoare, precum și din fagurii reformați ori a fagurilor distruși de șoareci.

• Odată la cîteva zile se va împrospăta apa din adăpătorul stupinei, cunoscînd că în lipsa apei din stupină, albinele caută apa în locuri neigienice ca platformele de gunoi, bălțile din drumuri, pîraie, iazuri, existînd riscul intoxicării sau îmbolnăvirii albinelor.

• Rețineți că cei mai buni faguri sînt clădiți de albine în timpul înfloririi livezilor, deoarece în acest timp familia de albine se găsește în stadiul de creștere numerică și are nevoie de un număr cît mai mare de celule de lucrătoare.

Bogdan DUMITRAŞCU