SERVICIUL FISCAL DE STAT A LANSAT UN NOU SERVICIU ELECTRONIC - ,,E-CERERE”

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a lansat un nou serviciul electronic - ”e-Cerere”. Acest serviciu electronic este o soluţie informaţională menită să înlocuiască procedura tradiţională de depunere a cererilor (privind înregistrarea ca plătitor de TVA şi/sau de înregistrare a subdiviziunilor) cu un mecanism modern, bazat pe tehnologii informaţionale.

La prima etapă, sistemul pune la dispoziţia contribuabililor, care dispun de semnătură electronică, şi inspectorilor fiscali două module: înregistrarea on-line a plătitorilor TVA și gestionarea on-line a subdiviziunilor.

Serviciul „Înregistrarea on-line a plătitorilor TVA” permite contribuabililor să prezinte on-line cererea privind înregistrarea/anularea în calitate de plătitor TVA, precum şi să vizualizeze certificatul emis de autoritatea fiscală. Aceste operaţiuni pot fi realizate direct de la calculatorul personal al utilizatorului, conectat la internet.

Cu referinţă la modulul „Gestionarea subdiviziunilor”, implementarea acestuia are drept scop să simplifice procedurile de prezentare a cererii de înregistrare/modificare/sistare şi închidere a subdiviziunilor.

Datorită soluţiilor menţionate, va fi eficientizată activitatea inspectorilor fiscali ce ţine de evidenţa cererilor, a contribuabililor, a subdiviziunilor înregistrate şi va spori operativitatea actualizării datelor vizate în Sistemul Informaţional fiscal.

”Înregistrarea on-line a plătitorilor TVA” şi ”Gestionarea on-line a subdiviziunilor” sînt accesibile pe portalul www.servicii.fisc.md şi pot fi testate de către toţi utilizatorii serviciilor electronice fiscale, fără a produce efecte juridice pînă la publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului privind lansarea în exploatare industrială a sistemului.