SEDINTA CONSILIULUI SUPREM DE SECURITATE VA AVEA LOC LA INCEPUTUL SAPTAMINII VIITOARE

Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova, a convocat o ședință de lucru cu participarea consilierilor prezidențiali și membrilor Consiliului Suprem de Securitate (CSS) cu privire la organizarea și desfășurarea ședinței CSS.

După discuțiile prealabile, avute de șeful statului cu conducerea Guvernului referitor la ordinea de zi a ședinței CSS și la posibila dată pentru desfășurarea acesteia, s-a convenit ca ședința respectivă să aibă loc la începutul săptămînii viitoare. Subiectele pe care le-a propus anterior Igor Dodon pentru ordinea de zi sînt următoarele:

- „Raportul Kroll-2” și măsurile ce se impun a fi întreprinse în vederea pedepsirii celor care se fac vinovați de furtul bancar, precum și recuperării banilor.

- Acțiunile antistatale ale organizațiilor, formațiunilor, dar și ale reprezentanților autorităților publice locale, cu privire la tentativele și provocările îndreptate spre lichidarea statalității Republicii Moldova și activitățile care urmează a fi desfășurate de către organele de drept ale țării referitor la acest subiect.

- Proiectul noii Strategii a securității naționale, inclusiv ultimele declarații ale domnului Sturza cu privire la intenția și necesitatea procurării armelor letale.

De asemenea, în cadrul ședinței, urmează să fie aprobat planul de activitate a Consiliului Suprem de Securitate pentru anul curent.

Președintele țării a menționat că, pentru a evita tentativele de blocare pe viitor a activității CSS de către unele sau alte persoane – membri ai Consiliului, componența acestuia este modificată.

Serviciul de Presă al Preşedinţiei R. Moldova

Socialmai mult