SECRETE DE-ALE CULTIVARII CARTOFULUI

Sîntem în perioada cînd se plantează cartofii. Cu ani în urmă, se cunoşteau 2-3 soiuri de cartof, mare parte din producţia „de sămînţă” era pregătită în condiţii casnice. În prezent, acest proces a suferit mai multe schimbări, devenind mai sofisticat.

Originar din America Latină, astăzi cartoful este răspândit în întreaga lume și reprezintă a patra sursă de energie alimentară după orez, grîu și porumb.

Ce soiuri de cartofi se cultivă în prezent? 

Soiurile de cartofi sînt clasificate după trei aspecte principale - perioada de vegetaţie (grupa de maturitate), calitatea tuberculilor şi modul de utilizare. 

După perioada de vegetaţie (grupa de maturitate):

 • soiuri timpurii, cu perioada de vegetaţie de pînă la 90 zile;
 • semitimpurii, cu perioada de vegetaţie cuprinsă între 90 şi 110 zile;
 • semitîrzii, cu perioada de vegetaţie cuprinsă între 110 şi 130 zile;
 • tîrzii, cu perioada de vegetaţie de peste 130 zile.

 

După calitatea tuberculilor: 

 • Clasa A – puțin făinoși, folosiți în general la salată, nu se sfărîmă la fierbere și au consistenţă tare;
 • Clasa B – tuberculi puţin făinoşi, nu se sfărîmă la fierbere sau crapă puţin uneori, sînt consistenţi;
 • Clasa C – tuberculi făinoşi, cu o consistenţă redusă, care crapă în timpul fierberii;
 • Clasa D – foarte făinoşi, se sfărîmă complet în timpul fierberii şi au consistenţă redusă, sînt utilizați în industria amidonului. 

 

După modul de utilizare: 

 • soiuri de masă - conţinut redus de amidon (14-17%) şi mai ridicat în protein;
 • soiuri industriale - foarte productive, cu un conţinut ridicat de amidon (20-25%) şi o durată de fierbere mai redusă;
 • soiuri furajere - bogate în amidon şi proteine; 
 • soiuri mixte - folosite în scop culinar, furajer şi pentru prelucrări industrial.

 

Care este perioada optimă de plantare a cartofilor? 

Perioada de plantare este un factor important pentru orice cultură. Dacă plantarea se face în perioada optimă, planta întîlnește condițiile prielnice pentru dezvoltare și se obțin producții superioare atît din punct de vedere cantitativ, cît și din punct de vedere calitativ. 

Tuberculii neîncolţiţi se plantează pînă la 20 martie în zona de cîmpie, pînă la 10-15 aprilie în zonele de deal şi pînă la sfîrşitul lunii aprilie în depresiuni, în funcţie de temperatură şi precipitaţii. 

În ceea ce priveşte densitatea, norma de plantat este de aprox. 50-70.000 tuberculi/ha (circa 4000 kg/ha).

Un alt element important de care trebuie să se ţină cont este un nivel moderat al umidităţii în sol pe întreaga perioadă de vegetaţie.

Care este adîncimea la care trebuie să plantăm cartofii? 

Adîncimea recomandată pentru plantarea cartofului este cuprinsă între 8-10 centimetri (prin acoperire cu biloane).

Ce temperatură trebuie să aibă solul pentru ca plantarea cartofului să fie cît mai eficientă? 

Regula ce trebuie avută în vedere la plantarea cartofului este ca temperatura din sol să fie de peste 5-6 grade Celsius la o adîncime de 10 cm în sol, iar solul să fie zvîntat. 

Care este distanța optimă de plantare? 

Pentru cartofii timpurii, distanța între rînduri este de 60 de centimetri. Pe terenuri nisipoase, distanța dintre rînduri ar trebui să fie mai mare, ajungînd pînă la 70 de cm. Distanţa între tuberculi pe rînd este cuprinsă între 15 și 25 cm.

Cum fertilizăm solul pentru a avea o recoltă cît mai bună? 

Cele mai recomandate îngrăşăminte chimice cu azot sînt nitrocalcarul şi ureea pe solurile acide, iar pe cele neutre azotatul de amoniu şi ureea. Îngrăşămintele simple cu P şi cu K se aplică înainte de efectuarea arăturii. Cele cu N se aplică primăvara la pregătirea solului pentru plantare şi din nou la 10-35 zile după răsărire. Îngrăşămintele complexe se pot aplica atît la plantare, cît și în vegetaţie. 

În ceea ce privește fertilizarea cu gunoi de grajd, ea este prielnică soiurilor timpurii, fiind bine valorificată și de către soiurile tardive. Se recomandă cantităţi de 20-40 t/ha gunoi de grajd şi se reduc dozele de îngrăşăminte chimice.

Bogdan DUMITRAŞCU