SE SCHIMBA REGULILE DE DARE IN ARENDA A TERENURILOR AGRICOLE DIN MOLDOVA

În prezent, dreptul de folosință sau arendă asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 3 ani este supus înregistrării obligatorii.

Termenul contractului de arendă a terenurilor agricole va crește de la trei la cinci ani. Noile modificări operate de deputați la legislația în vigoare, în prima lectură, prevăd că contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen mai mare de 5 ani se înregistrează la organul cadastral teritorial.

În prezent, dreptul de folosință sau arendă asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 3 ani este supus înregistrării obligatorii.

Totodată, în proiect este prevăzut că contractul de arendă a terenurilor şi a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv se înregistrează la primăria localităţii în a cărei rază teritorială se află terenurile şi alte bunuri agricole. În cazul în care un arendaş încheie contracte de arendă cu mai mulţi arendatori, la iniţiativa autorităţii administraţiei publice locale, primirea cererilor de înregistrare a contractelor de arendă în registrul bunurilor imobile se efectuează de către registratorul organului cadastral teritorial pe teritoriul localităţii.

Înregistrarea benevolă la organul cadastral teritorial a contractului de arendă încheiat pe un termen de pînă la 5 ani îl scuteşte pe arendaş de obligaţia de a-l înregistra la primărie.

Modificările urmează a fi votate în lectură finală.

Sursa: sputnik.md