SCURT ISTORIC AL RELIGIILOR SI CREDINTELOR RELIGIOASE ALE LUMII (4)

Pe tot globul se găsesc sute de culte religioase mai puternice sau exclusiviste care ajung la popularitate datorită publicităţii exacerbate de care dau dovadă. În continuare, vă prezentăm cîteva dintre cele mai importante religii ale lumii, potrivit listverse.com:

Iudaismul.Iudeii cred că tribul nomad al evreilor este cel ales de Dumnezeu. Iudaismul este foarte greu de adoptat, dat fiind că ritualurile de aderare sînt în număr mare. În plus, pentru ca o persoană să fie de religie evreică, trebuie să se fi născut într-o familie de această religie, adică să poarte sîngele unuia dintre cele 12 triburi ale naţiei lui Israel, care s-au stabilit pe teritoriul ce poartă şi acum acest nume. Istoria iudaismului este împărţită în trei perioade: 1. Perioada Templului din Ierusalim. 2. Perioada talmudică. 3. Perioada rabinică (din secolul al VI-lea pînă în prezent). Iudaismul ortodox contemporan s-a format pe baza mişcării fariseilor (pirushim) din perioada Macabeilor.

Porunci pozitive:

a) Să crezi în existenţa lui Dumnezeu. b) Unicitatea lui Dumnezeu. c) Să-L iubesti pe Dumnezeu. d) Să te temi de Dumnezeu. e) Să te rogi lui Dumnezeu. f) Să te apropii de Dumnezeu cautînd tovărăşia înţelepţilor. g) Să te juri pe Dumnezeu. h) Să umbli pe căile lui Dumnezeu. i) Să cinsteşti numele lui Dumnezeu. j) Să citeşti Sema dimineaţa şi seara (Sema: rugăciunea și crezul central al iudaismului, exprimînd unicitatea lui Dumnezeu; n. red.). k) Să citeşti Tora şi să împătăşeşti şi altora din învăţăturile ei (Tora este numită și „Cartea Legii lui Moise”; nota red.). l) Tfilin al frunţii (Tfilin sînt două cutii negre mici, cu curele negre atașate la ele; nota red.). m) Tfilin al braţului. n) Să porţi titit la veşminte (titit: franjuri lungi la şalurile de rugăciune; nota red.). o) Mezuza. Un mezuzah (ebraică: מְזוּזָה”doorpost”) (plural: mezuzot(מְזוּזוֹת)) este o bucată de pergament (de multe ori conţinută într-un caz decorative) înscrise cu specificaţie ebraică versete din Tora (Deuteronom 6:4-9 şi 11: 13-21). Aceste versete cuprind rugăciunea evreiască ”Shema Yisrael”, începînd cu fraza:” Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru, Domnul este Unul. ”Un mezuzah este aplicată pe pragul de la case pentru a îndeplini mitzvah (porunca biblică) şi să înscrie cuvintele Shema „pe uşiorii casei tale” (Deuteronom). p) Adunarea poporului la sfîrşitul anului al şaptelea. q) Datoria de a transcrie o sefer sofa (sefer sofa: scriitor izraelian care transcrie scrieri religioase; nota red.). r) Obligaţia regelui de a transcrie o sefer sofa. s) Binecuvîntarea de după mese. (va urma)