SCHIMBARE MAJORA PENTRU PEDAGOGII DIN LICEE, INCEPIND CU SEPTEMBRIE 2018

Din 1 septembrie 2018, intră în vigoare condiția obligatorie pusă pedagogilor care predau în liceele din țară, de care depinde activitatea lor de mai departe în aceste instituții de învățămînt.

Din 1 septembrie 2018, în liceele din Republica Moldova nu vor avea dreptul să profeseze pedagogii fără studii superioare de masterat.

Cadrele didactice din învățămîntul liceal din țară trebuie să dețină obligatoriu studii superioare de master. Aceste prevederi ce se conțin în Codul Educației vor intra în vigoare la data de 1 septembrie 2018.

Astfel, din 1 septembrie 2018, cerințele minime de calificare pentru ocuparea funcțiilor didactice în învăţămîntul liceal sînt deţinerea unei calificări în domeniu de cel puţin nivelul 7 ISCED – studii superioare de master, precum şi promovarea modulului psihopedagogic.

O altă noutate care intră în vigoare în anul de studii 2018-2019, conform Codului Educației, este și faptul că statul va asigura condiţii de formare şi dezvoltare a competenţelor de comunicare în limbile engleză, franceză şi rusă în toate instituţiile publice de învăţămînt general.

De asemenea, din 1 septembrie 2019, se vor desface contractele individuale de muncă cu profesorii care predau în universităţile din Moldova şi care nu au titlu de doctor.

Potrivit articolului, 132, alineat 3 din Codul Educaţiei, pentru ocuparea unei funcţii ştiinţifico-didactice în învăţămîntul superior este necesară deţinerea unei calificări de nivelul 8 ISCED – studii superioare de doctorat.

„Contractele individuale de muncă ale persoanelor care la 1 septembrie 2019 ocupă funcţii ştiinţifico-didactice în instituţii de învăţămînt superior fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 132 alin. (3) încetează de drept”, potrivit noilor modificări la Codul Educaţiei.

Constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face de către rectorul instituţiei şi este adusă la cunoştinţă persoanei respective în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.

Sursa: sputnik.md