SĂ FIM SOLIDARI ŞI SĂ CONDAMNĂM TOATE ACŢIUNILE CARE VIN ÎN CONTRADICŢIE CU INTERESUL ŢĂRII!

- APELUL Partidului Liberal Democrat din Moldova -

Aş dori să încep prin a-mi exprima respectul pentru etnia găgăuză, pentru identitatea sa culturală, dreptul său la autonomie, precum şi pentru munca depusă pentru promovarea tradiţiilor şi valorilor proprii. Găgăuzii sînt o parte integrantă a societăţii noastre. Am fost consecvenţi în dezvoltarea comunităţilor din Găgăuzia prin proiecte de anvergură în domeniul infrastructurii, agriculturii şi serviciilor sociale. Eforturile noastre de dezvoltare în UTAG vor continua cu şi mai multă energie!

Evenimentele din ultimul timp demonstrează, însă, că în Republica Moldova există mai multe forţe politice care doresc dezbinarea societăţii, generarea conflictelor şi promovarea separatismului. Este obligaţia noastră să atragem atenţia asupra acestor manifestări şi să acţionăm în consecinţă.

Mai multe grupuri politice încearcă să manipuleze opinia publică, să bage zîzanie între oameni şi să destabilizeze situaţia din Republica Moldova. După ce au promovat insistent ideea referendumului ilegal din autonomia găgăuză din data de 2 februarie a.c., aceste forţe încearcă acum să creeze noi focare de instabilitate pe teritoriul Republicii Moldova.

Partidul Liberal Democrat din Moldova condamnă acţiunile îndreptate spre subminarea integrităţii teritoriale şi a obiectivului naţional de integrare europeană întreprinse de unele forţe politice iresponsabile din Republica Moldova, dar şi cu implicarea unor forţe din exterior.

PLDM declară cu toată fermitatea că acţiunile acestor aventurieri politici nu au nimic în comun cu interesele cetăţenilor Republicii Moldova. Este vorba strict de interesele înguste ale unor profitori politici. Neavînd capacitatea să facă ceva concret pentru bunăstarea cetăţenilor, aceştia se antrenează în vinderea unor idei false şi, prin minciună, sînt gata să sacrifice viitorul ţării şi al cetăţenilor numai pentru a-şi atinge scopurile meschine.

Asemenea acţiuni trebuiesc sancţionate nu doar pe cale legală de către instituţiile statului, dar şi de către toată societatea, pe cale morală şi politică. Cetăţenii Republicii Moldova înţeleg foarte bine care este acum miza Partidului Comuniştilor, dar şi a Socialiştilor, a autorităţilor din UTAG – miza lor este dezbinarea societăţii şi învrăjbirea oamenilor.

Fac un apel către membrii şi simpatizanţii partidelor menţionate, în special ai Partidului Comuniştilor. Ştim foarte bine că nu împărtăşiţi ideea dezbinării statului. Fiţi vigilenţi, nu vă lăsaţi manipulaţi. Cetăţenii nu vor ierta aceste acţiuni! Avem cu toţii misiunea să construim un stat modern şi trebuie să fim uniţi în acest efort!

PLDM condamnă cu vehemenţă orice declaraţii şi acţiuni care îndeamnă la încălcarea legii şi desconsiderarea instituţiilor statului, la separatism. Asemenea manifestări nu au nimic în comun cu opinia generală a societăţii, cu spiritul comunităţilor, cu ceea ce îşi doresc în realitate cetăţenii. Iar cetăţenii Republicii Moldova vor demonstra acest lucru!

Pe data de 18 noiembrie 2013, prin lansarea Pactului Responsabilităţii Naţionale pentru o Moldovă Europeană, am anticipat că vor exista mute provocări interne, alimentate şi din exterior, care vor încerca să împiedice parcursul nostru european. Acum, în aceste momente de maximă importanţă pentru viitorul Republicii Moldova, ne reasumăm această responsabilitate şi vă chemăm pe toţi să acţionăm uniţi şi motivaţi de un singur interes – interesul naţional.

Facem apel către toţi oamenii de bună credinţă, către toate partidele politice cu adevărat devotate intereselor ţării, să fim solidari şi să condamnăm toate acţiunile care vin în contradicţie cu interesul ţării!

Cerem instituţiilor abilitate ale statului să ia toate măsurile ce se impun pentru a contracara orice tentativă de destabilizare a situaţiei din ţară!

Partidul Liberal Democrat din Moldova face apel către autorităţile administraţiei publice de nivelul unu şi doisă se întrunească pentru aprobarea declaraţiilor publice în susţinerea Statului Republica Moldova, a parcursului european al ţării şi de condamnare a acţiunilor de dezbinare şi separatism.

Misiunea noastră este să construim statul modern Republica Moldova, să asigurăm bunăstarea vieţii cetăţenilor, să construim un viitor european – cu sate şi oraşe dezvoltate, cu o infrastructură nouă, cu locuri de muncă bine plătite, cu instituţii funcţionale care să garanteze drepturile şi libertăţile fiecăruia. Este o misiune pe care o putem realiza numai împreună!

Chişinău, 5 februarie 2014