S-A INCHEIAT PROIECTUL TWINNING

Ceremonia de încheiere a Proiectului Twinning „Suport pentru modernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespundere cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene”, s-a desfășurat cu participarea Secretarului general al Guvernului Lilia Palii, a șefului Delegației UE Pirkka Tapiola și a Ambasadorului Lituaniei în Republica Moldova, Rimantas Latakas.

Iniţiat în baza parteneriatului dintre Uniunea Europeană, Cancelaria de Stat şi Oficiul Guvernului Lituaniei, proiectul Twinning a contribuit la consolidarea capacităţilor funcţionarilor publici din Republica Moldova prin elaborarea şi implementarea programului de instruire și îmbunătăţirea calităţii procesului de dezvoltare profesională. Totodată, Proiectul a sprijinit fortificarea competenţelor secretarilor de stat și ajustarea cadrului normativ cu privire la modernizarea serviciului public în corespundere cu cele mai bune practici europene.

Proiectul Twinning, cu o durată de 2 ani și un buget total de 1,2 milioane euro, oferite de UE, a generat rezultate importante, facilitînd procesele și mecanismele de implementare a schimbărilor necesare în serviciul public. Dintre partenerii proiectului au făcut parte Oficiul Guvernului, Departamentul Serviciului Public, Centrul de Instruire pe lîngă Ministerul Finanţelor și Agenţia Europeană a Fondurilor Sociale.

În scopul sprijinirii procesului de integrare a țărilor candidate la UE, instrumentele Twinning au fost lansate la inițiativa Comisiei Europene în anul 1998. Acesta reprezintă un instrument de dezvoltare a capacităţilor instituţionale prin intermediul schimbului de experienţă în sectorul public între statele membre UE și țările beneficiare a Programului.

Direcţia comunicare şi protocol a Guvernului RM

Socialmai mult
24.05.17 - 17:46
24.05.17 - 16:21
24.05.17 - 13:24
24.05.17 - 13:12
23.05.17 - 19:51
23.05.17 - 17:12
23.05.17 - 17:02
23.05.17 - 14:39
23.05.17 - 13:22
23.05.17 - 13:17
22.05.17 - 18:23
22.05.17 - 16:31
22.05.17 - 14:35
22.05.17 - 14:23
22.05.17 - 14:20
22.05.17 - 13:31
22.05.17 - 12:47
22.05.17 - 10:33
21.05.17 - 13:53
21.05.17 - 13:32