RUSIA VREA SĂ PLĂTEASCĂ DENUNŢĂTORII CORUPŢILOR

Federaţia Rusă este una dintre cele mai corupte ţări din CSI şi din lume, potrivit datelor Transparent International. Se estimează că acest flagel aduce prejudicii, ale căror valoare este cam cît jumătate din produsul intern brut al ţării, alungă investitorii străini, distruge mediul de afaceri al ţării. Alarmate de proporţiile catastrofale ale corupţiei, autorităţile ruse se gîndesc la cele mai disperate, ferme metode de combatere a acestui rău, care a afectat în mod deosebit structurile puterii. Bunăoară, experţii comitetului naţional anticorupţie şi ai comisiei de combatere a corup, care vor denunţa infracţiunile de corupţie, să fie remunerate cu o anumită sumă de bani. Se are în vedere un anumit procent din valoarea bunurilor confiscate, pentru că au fost obţinute pe cale ilegală.

Amintim că asemenea onorarii se aplică în SUA, în unele state scandinave ca un instrument de combatere a evaziunii fiscale, corupţiei. Persoanele care denunţă asemenea infracţiuni beneficiază de o anumită sumă de bani care echivalează cu 10-30 procente din valoarea bunurilor dobîndite în mod criminal.

La fel, autorii acestei soluţii propun măsuri de protecţie a denunţătorilor, iar mijloacelor de informare în masă li se recomandă să inducă în conştiinţa publică un sens pozitiv noţiunii de „denunţător de corupţie , să le ajute cetăţenilor ţării să facă deosebire dintre această calitate şi jargonul criminal „turnător”.

Experţii ruşi fac referinţă la experienţa în acest sens a ţărilor din Europa Occidentală, SUA. Ei consideră că amploarea corupţiei în Rusia este un rezultat al atitudinii îngăduitoare manifestate faţă de acest fenomen în anii 90 ai secolului trecut, cînd, în condiţiile unei remunerări proaste a funcţionarilor publici şi ai reprezentanţilor organelor de drept, a fost încurajată îmbogăţirea personală.

Un alt factor care generează corupţia în Rusia, susţin aceştia, îl reprezintă numărul exagerat de mare al funcţionarilor publici, peste 1,8 mii de persoane. În prezent, conform documentului elaborat de reprezentanţii acestor două structuri, corupţia reprezintă unul dintre cele mai rentabile şi mai organizate tipuri de business, cu un venit anual de aproape 300 miliarde de dolari SUA.

Autorii documentului remarcă că autorităţile de la Kremlin realizează pericolul pe care îl reprezintă corupţia, însă nu iau măsuri eficiente pentru combaterea acestui fenomen. Drept argument ei fac referinţă la faptul că aproape nu se face nimic pentru eliminarea clanurilor de familie de la putere. Nici structurile de stat menite să lupte cu corupţia nu-şi arată eficienţa. Îndeosebi, este criticat Serviciul Federal de Securitate, succesorul KGB-ului.

Vlad LOGHIN