REGULI NOI LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CONCEDIU MEDICAL

Ministerul Sănătății a elaborat reguli noi în procesul de eliberare a certificatului de concediu medical.

Ministerul Sănătății propune reguli noi la eliberarea certificatului de concediu medical. Autoritățile au elaborat un proiect în acest sens, astfel că acesta va fi eliberat în format electronic.

1. Astfel, eliberarea certificatului pentru caz de boală sau traumă (inclusiv traumatismul habitual) se eliberează bolnavului pe toată perioada tratamentului, pînă la restabilirea capacităţii de muncă, maximum pentru 180 zile pe parcursul unui an calendaristic.

2. Pentru cazurile de incapacitate temporară de muncă neîntreruptă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor se efectuează pentru toată perioada, începînd cu prima zi de incapacitate temporară de muncă.

3. La a 180-a zi calendaristică, dacă există motive întemeiate privind posibilitatea recuperării, evitării stabilirii gradului de dizabilitate şi menţinerii capacităţii de muncă a asiguratului, certificatul de concediul medical se prelungeşte, pentru cel mult 30 zile calendaristice, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare.

4. Perioada pentru care se eliberează certificatul pentru incapacitate temporară de muncă în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică, este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani.

5. Acordarea certificatul pentru incapacitate temporară de muncă a femeii gravide pe durata concediului medical fără restricţii, prevederea actuală fiind numai pentru cazurile de incapacitate de muncă legată de sarcină.

6. În scopul reducerii birocrației în procesul de eliberare a certificatului de concediu medical, noile modificări vor permite eliberarea certificatelor de concediu medical cu durata de 1 pînă la 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, comparativ cu prevederile actuale de eliberare a certificatului din ziua constatării incapacității temporare de muncă pe o perioada de 3 zile, după care certificatul este prelungit încă pentru 3 zile, cu ulterioarele prelungiri în funcție de complexitatea maladiei. La recomandarea medicilor specialiști de profil, Certificatul de concediu medical va putea fi prelungit în etape succesive de maximum 30 - 31 de zile calendaristice (1 lună).

7. În caz de boli infecţioase certificatul de concediu medical poate fi eliberat simultan pentru o perioadă de pînă la 5 zile calendaristice, iar în caz de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică - simultan 30 – 31 zile calendaristice.

În proiect, de asemenea sînt anumite precizări privind eliberarea certificatelor de concediu medical pentru îngrijirea copilului, de maternitate pentru femeile aflate la întreținerea soțului. Întocmirea certificatului de concediu medical se efectuează la data la care se acordă consultaţia medicală și se constată incapacitatea temporară de muncă, stabilindu-se numărul necesar de zile de concediu medical. Concomitent, sînt reglementate situațiile cînd se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore sau la o dată ulterioară.

Conform notei informative, modificările operate, exclud avizarea la Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă pentru prelungirea certificatului de concediu medical, pentru toată perioada. Astfel, modificarea propusă, exclude din povara existentă asupra Consiliilor, dar și asupra beneficiarului, care întîlnește un șir de bariere și impedimente birocratice, dar și financiare în procesul de avizare.

 

Responsabilitatea medicilor de familie

Modificările propuse impun responsabilitate sporită prioritar pentru medicii de familie la eliberarea și durata de prelungire a certificatelor de concediu medical, deoarece majoritatea certificatelor sînt eliberate anume de către medicii de familie.

Conform modificărilor operate în legislație, începînd cu 1 iulie 2019, Casa Națională de Asigurări Sociale va stabili, va calcula și va achita indemnizația privind incapacitatea temporară de muncă conform datelor din certificatul de concediu medical electronic. Astfel, scopul proiectului este de a aduce în concordanță prevederilor acesteia cu prevederile din Legea menționată, inclusiv reglementarea întocmirii certificatului de concediu medical electronic.

 

Certificatul de concediu medical electronic

Potrivit autorilor, datorită noilor reguli șa eliberarea certificatului de concediu medical electronic va asigura accesul Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) la datele certificatului de concediu medical în timp real pentru validarea concediului și stabilirea și plata indemnizației, conform prevederilor legislației.

Totodată, implementarea lui va duce la eliminarea formularului pe suport de hîrtie. În același timp, cumularea datelor într-o bază de date centralizată va permite medicilor validarea în timp real a corectitudinii acordării concediilor medicale, va exclude cazurile de abuz în eliberarea certificatelor de concediu medical.

Datorită procesului de automatizare nu va mai fi nevoie de prezentarea certificatului de concediu medical angajatorului. Acesta va fi accesat prin intermediul platformei guvernamentale MConnect, cu respectarea cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Sursa: sputnik.md

01.08.20 - 00:27
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
01.08.20 - 00:31
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:29
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 15:25
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 20:46
02.08.20 - 17:32