REALITATEA MOLDOVENEASCA PE SCURT-2 (4 martie 2021)

Angajații care muncesc în condiții cu risc sporit pentru sănătate vor primi sporuri salariale

Parlamentul a aprobat în lectură finală proiectul de modificare a Codului muncii, Legii salarizării și Legii salarizării în sectorul bugetar pentru a motiva salariații care muncesc în condiții cu risc sporit pentru sănătate. Proiectul prevede că, pentru munca prestată în condiții cu risc sporit pentru sănătate, salariaților li se stabilesc sporuri de compensare, mărimea cărora va constitui cel puțin un salariu de bază. Acestea se vor plăti pentru durata reală a muncii prestate în condiții cu risc sporit pentru sănătate, care va constitui perioada de combatere a pandemiei sau epidemiei.

 

Salariul mediu nominal a crescut în anul 2020 cu 10 la sută

Salariul mediu nominal a crescut în anul 2020 cu 10 la sută și constituie 8107 lei. Biroul Național de Statistică informează că, cîștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și la toate instituțiile bugetare în anul 2020 a constituit 8107,5 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de anul 2019. În trimestrul patru al anului 2020, cîștigul salarial mediu lunar nominal brut a constituit 8859,9 lei, fiind în creștere cu 9,7% față de trimestrul precedent și cu 13,4% față de trimestrul IV 2019.

 

Angajați ai CNA vor dona sînge

În perioada 04-05 martie, Ministerul sănătăţii în parteneriat cu Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui și Centrul Național Anticorupție, organizează evenimentul „Donează sînge – oferă o șansă la viață!”. Scopul măsurii organizate este recoltarea sîngelui de la reprezentanții structurilor de combatere a corupției la nivel de stat și donatorilor voluntari. Evenimentul este o măsură a Planului de acțiuni în cadrul Programului național de securitate transfuzională, asigurare a țării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021.

 

IGSU continuă să caute minora care s-a prăbuşit sub gheaţa rîului Nistru

Angajaţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă continuă căutările pentru depistarea minorei în vîrstă de 12 ani dată dispărută, după ce a căzut pe gheaţa subţire a rîului Nistru. Echipe de salvatori, pompieri voluntari, dar şi oameni din localităţile raionului Anenii Noi efectuează căutări timp de 10 zile, însă deocamdată fata nu a fost depistată. Pe parcursul zilei de 3 martie căutările au fost efectuate pe malul rîului din localităţile Teliţa, Gura Bîcului, Roşcana şi Varniţa. Mai mult, salvatorii au comunicat cu responsabilii staţiilor de pompare de pe rîu şi a Portului Fluvial Varniţa, pentru ca aceştia să informeze autorităţile în cazul în care depistează corpul minorei.

 

ANI: Directorul Moldsilva a admis conflicte în interes personal

Autoritatea Naţională de Integritate (ANI) a emis act de constatare a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese de către actualul director al Agenţiei Moldsilva, Dumitru Cojocaru. Inspectorul de integritate a constatat că directorul Moldsilva, avînd interes material a admis trei situaţii de conflict de interese în care a fost vizată inclusiv propria persoană. Mai exact, în februarie 2020, subiectul s-a autodesemnat în calitate de preşedinte al Consiliilor de administrare în trei întreprinderi de stat din domeniul siviculturii, cu sediul la Edineţ, Orhei şi Străşeni. Ulterior, a semnat un ordin prin care a dispus acordarea unor indemnizaţii lunare în mărime de 3000 de lei fiecărui membru al acestor Consilii, inclusiv propriei persoane.

 

Legea cu privire la comerțul interior a fost modificată

Legea cu privire la comerțul interior a fost modificată. Parlamentul a votat astăzi, proiectul respectiv în lectura finală. Acesta urmărește excluderea discrepanțelor normative existente în cadrul legislativ aferent domeniului comerțului interior, inclusiv ajustarea reglementărilor procedurale cu cele din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. De asemenea, în proiect sînt stabilite mai clar temeiurile de refuz pentru notificarea în comerț, procedura de recepționare, prelucrare și emitere a înștiințărilor de recepționare.

 

Localități din Moldova pot aplica pentru granturi europene

Administrațiile locale din țara noastră ar putea beneficia de granturi europene pentru dezvoltare şi creștere economică. Conceptele de proiect urmează a fi depuse pînă pe data de 6 aprilie. Zece milioane de euro sub formă de grant sînt disponibile pentru municipalitățile țărilor Parteneriatului Estic. Comisia Europeană a anunțat alocarea de granturi pentru accelerarea creșterii economice în localități din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Concursul se va desfășura în cadrul Inițiativei UE "Primarii pentru Creștere Economică”.

 

A fost reluată construcția drumului de acces către Mănăstirea din Călărășeuca

În satul Călărășeuca, raionul Ocnița, au fost reluate lucrările de construcție a drumului de acces către Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”. Acestea sînt executate în cadrul unui proiect de dezvoltare regională implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Specialiști din cadrul ADR Nord au efectuat ieri o vizită de monitorizare pe șantierul din Călărășeuca. Echipa Agenției s-a întîlnit la fața locului cu părțile implicate în procesul de implementare a proiectului. În urma evaluării, s-a constatat că lucrările se desfășoară conform graficului.

 

R. Moldova se va alinia la Convenția OIM 

În scopul protecţiei sănătăţii angajaţilor, în caz de boală și accidente la locul de muncă, R. Moldova se aliniază la Convenția Organizației Internaționale a Muncii privind serviciile de sănătate ocupațională. În cadrul ședinței de astăzi, Legislativul a aprobat în lectura finală proiectul de lege pentru ratificarea Convenției. Prin ratificarea Convenţiei, fiecare stat recunoaşte relevanţa standardelor internaţionale în domeniul serviciilor de sănătate ocupaţională şi îşi asumă obligaţia de a formula, implementa şi revizui periodic o politică naţională coerentă în această direcţie.

 

Mai multe sate din țară vor avea statut de stațiune balneoclimaterică

Mai multe localități din R. Moldova vor obține statut de stațiune balneoclimaterică. Deputații au votat astăzi în lectură finală un proiect de lege în acest sens. Conform documentului, statutul de stațiune balneară va fi acordat prin hotărîre de Guvern. Totodată, acestea vor fi propuse de către consiliile locale, cu consultarea cetățenilor din localitatea vizată, în baza normelor tehnice unitare adoptate de Executiv. Proiectul vizează și dezvoltarea economico-socială a localităților din țară, în scopul exploatării raționale și valorificării durabile a substanțelor minerale terapeutice. De asemenea, presupune dezvoltarea turismului în sate și orașe.

 

Directorii de grădiniță au fost atenționați asupra activității în perioada pandemică

Directorii instituțiilor preșcolare de învățămînt din capitală au fost atenționați asupra reglementărilor speciale de activitate în perioada pandemică. Viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Cutasevici, a convocat reprezentanții Direcției generale educație, tineret și sport, directorii instituțiilor de învățămînt preșcolar, într-o ședință de lucru on-line, pe subiecte ce se referă la organizarea procesului calitativ de alimentație, în contextul reglementărilor speciale de activitate în perioada pandemică. În cadrul ședinței, Angela Cutasevici a menționat despre importanța respectării în continuare a reglementărilor speciale de prevenire a virusului COVID-19 de către toți membrii comunității.