REALITATEA MOLDOVENEASCA PE SCURT-2 (24 aprilie 2018)

Primele 10 ambulanțe noi au ajuns în R. Moldova

Primele 10 ambulanțe noi, din totalul de 69 procurate, pentru serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă au ajuns în R. Moldova, iar pînă la finele lunii mai urmează să fie livrate și alte 59. Anunţul a fost făcut marți, 24 aprilie, de conducerea Ministerului Sănătăţii. Potrivit sursei citate, autosanitarele vor fi repartizate în 32 de puncte medicale de urgență prespitalicească, unde gradul de uzură a maşinilor este de peste 90%, din zonele Centru, Nord, Sud și UTA Gagauz-Yeri. Ambulanţele sînt de producție rusească și corespund tuturor standardelor internaționale în domeniu, iar aparatajul medical din dotare permite acordarea asistenţei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel. În anul curent, Guvernul a alocat 273 milioane de lei pentru achiziționarea a încă 168 de ambulante.

 

Oficial transnistrean solicită formatului ”5+2” examinarea chestiunii cu privire la posturile vamale mixte

Organizarea controlului la posturile vamale mixte moldo-ucrainene ar trebui discutată în cadrul formatului ”5+2”. O declarație în acest sens a făcut vice-președintele comitetului sovietului suprem din Tiraspol, Andrei Safonov. Potrivit politicianului, adevăratul regizor al amplasării posturilor vamale mixte nu este R. Moldova, nici Ucraina, ci SUA și Uniunea Europeană. ”UE finanțează instituirea acestor posturi la frontiera noastră. Scopul acestor acțiuni distructive este izolarea Transnistriei. Aceste posturi vamale reprezintă un ștreang economic pentru a obliga Tiraspolul să capituleze”, a conchis Safonov.

 

Copiii din diasporă vor primi manuale

Copiii cu vîrsta între 7-12 ani din diaspora R. Moldova vor primi manuale pentru studierea limbii materne. Lotul de 400 de cărți va fi expediat spre 14 Centre Educaționale din Italia, Portugalia, Belgia, Franța, Irlanda, Kazahstan, Canada, Rusia și Georgia. Totodată, copiilor din diasporă le vor fi expediate alte 2.800 de cărți scrise de autori români, precum Ion Creangă și Grigore Vieru. Prin această inițiativă, Guvernul R. Moldova vrea să susțină păstrarea identității lingvistice a copiilor din diasporă, conectarea la valorile neamului și promovarea tradițiilor populare.

 

Chișinăul și Tiraspolul s-au înțeles asupra traficului de mașini

Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la un consens în ceea ce privește admiterea mașinilor din regiunea transnistreană în traficul internațional. Discuțiile au fost purtate luni, 23 aprilie, la sediul din Chișinău al Misiunii OSCE în R. Moldova, unde a avut loc o nouă ședință a grupurilor de lucru pentru dezvoltarea transportului auto și infrastructurii drumurilor. În urma discuțiilor părțile au ajuns la un numitor comun vis-a-vis de admiterea autovehiculelor din regiunea transnistreană în traficul internațional. Mecanismul în cauză nu reglementează activitatea unităților de transport ce desfășoară activitate comercială. Marți, 24 aprilie, în orașul Bender a avut loc semnarea Deciziei protocolare cu privire la participarea mijloacelor de transport auto din regiunea transnistreană în traficul rutier internațional.

 

În Franța a fost inaugurată o expoziție de covoare moldovenești

La Strasbourg, Franța, în ,,La Grande Salle de l’Aubette”, a avut loc inaugurarea expoziției de covoare și costume tradiționale din R. Moldova – “Poeme țesute”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul culturii în colaborare cu Reprezentanța Permanentă a R. Moldova pe lîngă Consiliul Europei. La vernisare au participat ministrul Monica Babuc, viceprimarul orașului Strasbourg, Nawel Rafik-Elmrin, concetățeni stabiliți în Franța, precum și alți oaspeți. Expoziția însumează covoare și costume tradiționale din R. Moldova din colecția Complexului de meșteșuguri “Artă rustică” din Clișova Nouă, r-nul Orhei, fondat și condus de către Ecaterina Popescu. De rînd cu lucrările realizate în secolele XIX-XX, colectate și restaurate de către proprietară, expoziția propune și piese confecționate recent. Un alt moment de atracție al expoziției îl constituie covoarele de sec. XVIII-XIX din colecția Castelului MIMI.

 

Peste 11.000 de locuri de muncă rămîn vacante

Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sînt disponibile 2493 locuri de muncă vacante. Cele mai multe sînt disponibile în sectorul sănătății și învățămîntului. Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitorii necalificați, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă 8983 locuri de muncă, ce constituie 78% din numărul total de locuri de muncă vacante. Dintre care aproximativ 3000 mii sînt disponibile în industria textilă și confecții. Muncitorilor necalificaţi le sînt puse la dispoziție următoarele locuri de muncă: muncitor auxiliar (453), îngrijitor încăperi de producție și serviciu (132), hamal, ajutor de educator ș.a. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

 

Guvernul va interzice unor salariați să participe la greve

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune modificarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ale căror salariați nu pot participa la grevă. Astfel nu vor putea participa la grevă angajații din organele de asigurare a ordinii publice, a ordinii de drept și a securității statului de competențele funcționale ale cărora ține asigurarea ordinii publice, a ordinii de drept și a securității statului, cum ar fi: judecătorii, procurorii, funcționarii publici cu statut special. Potrivit listei complete, din cadrul administrației publice centrale nu vor avea dreptul să participe la grevă persoanele care dețin funcții publice de conducere de nivel superior și persoanele care dețin funcții publice de conducere. Interdicția se referă și la unii angajați ai Aparatului Președintelui R. Moldova și anume Secretarul general și Secretarul general adjunct. Din instituțiile medico-sanitare nu au voie să participe la greve personalul de gardă al Serviciului de urgență al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și personalul de gardă din instituțiile medico-sanitare publice raionale, municipale, din farmaciile de stat, din Agenția Națională pentru Sănătate Publică. De asemenea, toți salariații din unitățile din sistemul de telecomunicații, de alimentare cu energie și care acordă servicii de aprovizionare cu apă și canalizare nu au dreptul să participe la greve.