REALITATEA MOLDOVENEASCA PE SCURT-2 (12 iulie 2018)

Universitățile au anunțat programul sesiunii de admitere

Toate universitățile din țară au anunțat programul sesiunii de admitere. În instituțiile universitare admiterea tinerilor are loc în perioada 2 iulie – 28 august. Șefa Direcției politici în domeniul învățămîntului superior, Nadejda Velișco, a specificat că instituțiile superioare de învățămînt au stabilit în mod individual perioadele de admitere. „Universitățile au prezentat deja programul de admitere care presupune: depunerea actelor, prezentarea rezultatelor preliminare, depunerea actelor în original, prezentarea rezultatelor finale și sesiunea suplimentară”, a spus Velișco. În total, 26 de universități din țară și-au anunțat ofertele pentru următorul an de studii. 17 dintre acestea sînt instituții de învățămînt superior publice, iar nouă sînt private.

 

ANSA va intensifica controalele în unităţile alimentare cu risc sporit

Subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) vor intensifica, din 12 iulie şi pînă pe 15 septembrie, controalele în unităţile din domeniul alimentar cu risc sporit. Un ordin în acest sens a fost semnat de Gheorghe Gaberi, directorul general ANSA. Conform documentului, în mod special vor fi controlate unitățile de comerț ambulant (tarabe, tonete și alte puncte mobile de vînzare), unităţi de alimentaţie publică (fast-food, catering ş.a.). Totodată, în vederea respectării legislaţiei şi reglementărilor de siguranță a alimentelor de sezon cu risc sporit vor fi verificate punctele de comercializare cu apă potabilă, gheață, cvas, băuturi carbogazoase pe baze de arome și îndulcitori, înghețată, produse de patiserie și panificație ușor perisabile etc.

 

Un Institut Diplomatic va fi creat la Chișinău

Cabinetul de miniștri a aprobat hotărîrea cu privire la crearea Institutului Diplomatic, care va avea ca obiectiv instruirea şi perfecţionarea profesională a personalului instituțiilor serviciului diplomatic, precum şi formarea, pregătirea funcţionarilor din cadrul instituţiilor administraţiei publice a căror activitate este direct legală de relaţiile internaţionale şi politica externă. „Avînd în vedere necesitatea asigurării cu cadre de o înaltă pregătire, atît pentru serviciul diplomatic, cît şi pentru alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, se consideră necesară crearea unei instituţii specializate - Institut Diplomatic, ca fiind o instituţie publică cu personalitate juridică”, a menționat ministrul Afacerilor Externe Tudor Ulianovschi. El a adăugat că astfel de instituții există în mai multe ţări europene, precum România, Bulgaria, Estonia, Austria, Muntenegru, Croaţia, Serbia ș.a.

 

150 de elevi din Ucraina se vor odihni gratuit în taberele din R. Moldova

100 de elevi din regiunile estice ale Ucrainei și 50 de elevi din instituţiile ucrainene cu predare în limba română vor merge gratuit la taberele de odihnă din R. Moldova. Potrivit Direcţiei comunicare şi protocol a Guvernului, cele 150 de bilete vor fi achiziționate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru a sprijini reabilitarea și odihna copiilor din Ucraina, precum și pentru a promova dialogul intercultural dintre tinerele generații. De asemenea, elevii vor vizita destinațiile turistice din țara noastră. Pentru promovarea imaginii R. Moldova și cultivarea valorilor naționale au fost procurate 150 de pachete turistice. Costurile pentru organizarea odihnei de vară a copiilor din Ucraina se estimează la 286 mii de lei.

 

De la 1 septembrie 2018 cadrele didactice vor primi salarii mai mari

Profesorii vor primi salarii mai mari, începînd cu 1 septembrie curent, potrivit unui proiect aprobat de Executiv. Salariul de funcție al cadrelor didactice și al personalului științifico-didactic din instituțiile de învățămînt finanțate de la buget va fi indexat cu 8%. În urma modificărilor propuse, salariul de funcție al unui rector va spori pînă la 6460 lei, iar al unui profesor universitar – pînă la 4840 lei. Cu 325 de lei sa va majora salariul conferențiarilor universitari, iar cel al lectorilor va crește cu circa 300 de lei. De salarii majorate vor beneficia și asistenții universitari, antrenorii și formatorii din învățămîntul superior. După același algoritm vor fi majorate salariile angajaților din învățămîntul general și profesional tehnic.

 

Parlamentul se va întruni în ultima ședință a sesiunii curente la 27 iulie 2018

Sesiunea parlamentară de primăvară curentă se va încheia la 27 iulie 2018. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Andrian Candu în debutul ședinței plenare de joi, 12 iulie. Potrivit articolului 37 din Regulamentul Parlamentului, forul legislativ se întruneşte în două sesiuni ordinare pe an. Sesiunea de primăvară începe în luna februarie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii iulie. Sesiunea de toamnă începe în luna septembrie şi nu poate depăşi sfîrşitul lunii decembrie.

 

R. Moldova a urcat șase poziții în clasamentul inovației

R. Moldova a urcat șase poziții în clasamentul inovației pentru anul curent și ocupă locul 48 din 126 de state monitorizate. Potrivit Clasamentului, în anul 2018, la sub-indicele „serviciile de export TIC” țara noastră s-a clasat pe locul 17, la sub-indicele „serviciile de import TIC” a ocupat locul 22, iar la sub-indicele „accesul la infrastructură TIC” s-a poziționat pe locul 37. Analiza numărului de aplicații mobile create într-o țară, i-a adus Moldovei locul 9 într-un top de 15 economii inovative. Totodată, țara noastră a înregistrat progrese și la alți indicatori, plasîndu-se pe locul 20 în ceea ce privește inițierea unei afaceri și pe locul 13 la capitolul cheltuieli pentru educație.

 

Invalidarea alegerilor locale va fi supusă unei expertize legislative

Invalidarea alegerilor locale va fi supusă unei expertize legislative. Inițiativa aparţine vicepreședintelui Parlamentului Valeriu Ghilețchi care a înregistrat un proiect de hotărîre în acest sens în Parlament. Potrivit lui Ghileţchi, situaţia privind invalidarea alegerilor locale este larg dezbătută în societate și a generat o serie de controverse, în special, la capitolul restricțiilor și normelor imperative din Codul electoral și aplicării corecte a acestor reglementări în practică. “Decizia de invalidare a alegerilor a dus și la adoptarea unei rezoluții de către Parlamentul European pe data de 5 iulie 2018”, a spus Ghileţchi. Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului va fi împuternicită pentru efectuarea expertizei cadrului legal care a stat la baza invalidării alegerilor locale din Chișinău.