REALITATEA MOLDOVENEASCA PE SCURT-1 (21 iunie 2018)

Serviciul militar în termen va fi înlocuit cu cel prin contract

Serviciul militar în termen va fi înlocuit cu cel prin contract, iar Armata Națională va deveni una profesionistă, bine dotată și capabilă să-şi îndeplinească mai eficient misiunile. Guvernul a aprobat în acest sens Programul „Armata Profesionistă 2018-2021”, care punctează prioritățile domeniilor de dezvoltare a sectorului de apărare. Documentul stabilește obiectivele de bază, etapele profesionalizării armatei și procedurile de monitorizare a implementării măsurilor planificate. Procesul de transformare a Armatei Naționale se va axa pe două aspecte – îmbunătăţirea calităţii resurselor umane și restructurarea armatei, pentru transformarea acesteia într-un angajator atractiv pentru militari şi civili. Trecerea la serviciul militar prin contract se va realiza etapizat, în perioada 2018-2021.

 

Guvernul a aprobat vinderea a 41,09% din acțiunile BC „Moldova Agroindbank” SA

Guvernul a aprobat semnarea unui precontract cu un consorțiu internațional de investitori, care prevede cumpărarea și deetatizarea acțiunilor nou emise de banca de importanță sistemică BC „Moldova Agroindbank” SA, după ce consorțiul a primit permisiunea Băncii Naționale a Moldovei pentru achiziționarea a 41,09% din acțiunile acestei bănci comerciale. Consorțiul este format din Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Horizon Capital - gestionar al unui fond de investiții creat de instituții financiare internaționale notorii și Invalda INVL - societate de investiții din Lituania. Consorțiul intenționează să realizeze achiziția preconizată printr-o societate de investiție special creată în acest scop - HEIM PARTNERS Ltd., înregistrată în Marea Britanie, cu sediul la Londra.

 

Ambasadorul R. Moldova în Regatul Țărilor de Jos a prezentat scrisorile de acreditare

Ambasadorul R. Moldova în Regatul Țărilor de Jos, Tatiana Pîrvu, a prezentat scrisorile de acreditare Maiestăţii Sale, Regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos. În cadrul evenimentului, ambasadorul Tatiana Pîrvu și Maiestatea Sa au discutat despre relațiile dintre cele două state, făcînd și un schimb de opinii privind prioritățile misiunii diplomatice de la Haga. La ceremonia de acreditare au participat Secretarul General al MAE al Ţărilor de Jos, Yoka Brandt, reprezentanţii Palatului Regal, precum şi diplomaţii din cadrul Ambasadei R. Moldova de la Haga.

 

Statul va compensa funcționarii care vor cumpăra locuințe prin Programul „Prima casă”

Angajații din serviciul public vor beneficia de facilități la procurarea locuinței prin programul „Prima Casă”. Statul va compensa acestora 50 la sută din creditul ipotecar luat pentru procurarea locuinței. În acest scop, Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a compensaţiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Acest proiect a fost denumit „Prima casă 2”. De compensaţii vor putea beneficia angajații autorităţilor și instituţiilor publice finanţate integral din bugetul public naţional, ai instituţiilor medico-sanitare publice și ai celor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară, care activează de cel puţin un an în sectorul public.

 

Limitarea concurenţei libere va fi pedepsită penal

Limitarea concurenţei prin încheierea unui acord anticoncurenţial, interzis de legislaţia din domeniul concurenţei, va fi pedepsită cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unităţi convenţionale sau cu închisoarea de pînă la 3 ani, potrivit unui proiect de modificare a Codului Penal, aprobat de Guvern. Acord anticoncurențial este considerat de autorii proiectului fixarea preţurilor de vînzare a produselor către terţi, limitarea producţiei sau a vînzărilor, împărţirea pieţelor sau a clienţilor sau participarea cu oferte trucate la licitaţii sau la alte forme de concurs de oferte, dacă prin aceasta a fost obţinut un profit în proporţii deosebit de mari sau au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari unei terţe persoane. Persoana este eliberată de răspundere penală, în cazul în care aceasta beneficiază de clemenţă conform legislaţiei din domeniul concurenţei. Proiectul mai prevede că persoana este eliberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracţiunii prin autodenunţare.