REALITATEA MOLDOVENEASCA PE SCURT-1 (13 septembrie 2018)

Executivul a decis să modernizeze gările și stațiile auto

Gările și stațiile auto vor dispune de o infrastructură modernă, iar calitatea deservirii pasagerilor va crește. Cele 30 de filiale ale Î.S. „Gările și Stațiile Auto” vor fi renovate în 3 ani, în baza unui parteneriat public-privat. O hotărîre privind obiectivele, condițiile parteneriatului, precum și cerințele generale ce țin de selectarea partenerului privat, au fost aprobate de Executiv. Proiectul prevede transmiterea către investitorul privat, pentru un termen de 25 de ani, a drepturilor de operare a serviciilor prestate de Î.S. „Gările și Stațiile Auto”. Partenerul privat va transfera anual în bugetul de stat aproape 5 milioane de lei, cu asigurarea unei creșteri anuale de 5% a acestui indicator.

 

A fost lansat concursul proiectelor culturale 2019

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat concursul pentru co-finanţarea din bugetul de stat a proiectelor culturale ale asociaţiilor obşteşti pentru anul 2019. Cuantumul total al alocaţiilor bugetare prevăzute pentru concurs constituie 5 mln de lei. Proiectele culturale vor fi elaborate conform Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 834 din 8 octombrie 2014. Dosarele pot fi depuse pînă la 15 octombrie curent.

 

77 de studenți și elevi vor primi burse de merit

77 de studenți din instituțiile de învățămînt superior și elevi din învățămîntul profesional tehnic vor primi Burse de merit, pentru anul de studii 2018-2019. Cabinetul de miniștri a aprobat listele candidaților pentru acordarea acestora. Pe parcursul anului de studii, vor mai fi acordate 15 burse ale Președintelui R. Moldova, dintre care 10 burse pentru studenții din învățămîntul superior, în valoare de 1320 de lei fiecare, și 5 burse a cîte 1025 de lei pentru elevii din învățămîntul profesional tehnic.

 

Guvernul a aprobat modificări pentru atragerea investitorilor străini

Cabinetul de miniștri a aprobat modificări la legislație în vederea optimizării procedurilor de intrare şi şedere a investitorilor străini şi lucrătorilor imigranţi în R. Moldova. Proiectul propune introducerea unor prevederi legale, care să elimine dificultăţile la obţinerea permiselor de şedere. Potrivit proiectului, vor avea dreptul facilitar de aflare şi şedere provizorie pe teritoriul R. Moldova şi persoanele fizice aflate în vizită de afaceri din cele 164 state membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului. Termenul de aflare pentru vînzătorul profesionist va fi extins de la 90 de zile la 6 luni. Solicitanții nu vor mai fi obligați să anunțe imediat autoritatea competentă pentru străini despre intrarea în ţară a vînzătorului profesionist.

 

A fost prezentat Raportul semianual privind executarea bugetului

Cabinetul de miniștri a aprobat Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pe anul 2018. La bugetul public naţional au fost acumulate, în primele șase luni ale acestui an, venituri în sumă totală de 27 miliarde 776,9 milioane de lei, în creștere cu 11.5 la sută față de perioada similară a anului 2017. Potrivit raportului, ca pondere în Produsul Intern Brut, veniturile au înregistrat o creștere de la 16,6 la sută din PIB în semestrul întîi 2017 pînă la 17,0 la sută în primele șase luni ale acestui an. Ponderea cea mai mare în suma totală a veniturilor bugetului public naţional le revine impozitelor și taxelor, respectiv 64,4 la sută. Contribuțiile și primele de asigurări obligatorii au constituit 29,8 la sută, iar alte venituri – 5,4 la sută.

 

Anumite drumuri ar putea fi vîndute

Drumurile care servesc activităților agricole, precum și fîșiile forestiere proiectate, dar neplantate, ar putea să fie vîndute de autoritățile publice locale proprietarilor de terenuri, potrivit unui proiect înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați din Parlament. Autorii proiectului consideră că, pentru a nu provoca litigii în ceea ce privește accesul altor proprietari de terenuri, „sînt necesare reglementări ce țin de restricții pe care le poate stabili administrația publică locală la încheierea contractelor de vînzare-cumpărare a terenurilor”. Referitor la fîșiile forestiere proiectate, dar neplantate, este necesar plantarea acestora în vederea prevenirii degradării și eroziunii solurilor, se mai spune în proiect.