REALITATEA MOLDOVENEASCA PE SCURT-1 (12 iulie 2018)

Premierul a prezidat ședința Comisiei guvernamentale pentru reintegrare

Stadiul actual al procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană a fost analizat în cadrul ședinței Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării, prezidată de premierul Pavel Filip. Șeful Executivului a menționat importanța activității Comisiei în impulsionarea dialogului Chișinău - Tiraspol și în promovarea politicilor sectoriale de reintegrare a țării. Premierul a reiterat că pentru a asigura o dinamică pozitivă și rezultate viabile este absolut necesară implicarea instituțiilor responsabile pentru domeniile de referință. În context, au fost prezentate evoluțiile înregistrate în procesul de negocieri, inclusiv pe platforma „5+2” și la nivelul grupurilor de lucru sectoriale – după o pauză îndelungată a fost relansat grupul de lucru pentru drepturile omului.

 

Guvernul a aprobat ratificarea Acordurilor de împrumut cu BERD și BEI

Cabinetul de miniștri a aprobat ratificarea a două Acorduri de împrumut pentru interconectarea rețelelor de energie electrică dintre R. Moldova și România. Împrumuturile de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) sînt în valoare de cîte 80 de milioane de euro fiecare. Potrivit Direcţiei comunicare şi protocol a Executivului, banii vor fi utilizați pentru realizarea proiectului „Construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre R. Moldova și România”. Acesta presupune construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre R. Moldova și România, constînd din: o stație back-to-back în Vulcănești; o linie de transport a energiei electrice de 400kV între Vulcănești și Chișinău; extinderea stației de la Chișinău; extinderea stației Vulcănești de 400kV.

 

Executivul a aprobat crearea Agenției Navale a R. Moldova

Guvernul a aprobat crearea Agenției Navale a R. Moldova, prin fuzionarea Instituției Publice „Căpitănia Portului Giurgiulești” cu Întreprinderea de Stat „Registrul Naval”. Agenția va avea misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului naval și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ în acest domeniu. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a menționat că Agenția Navală își va concentra efortul asupra asigurării siguranței și securității navigației maritime și pe căi navigabile interne, precum și asupra exercitării atribuțiilor de stat „pavilion” și stat „port”. Agenția Navală se va afla în subordinea Ministerului Economiei.

 

O comisie specială va examina calitatea serviciilor medicale

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) s-a autosesizat pe marginea informațiilor postate pe rețelele de socializare de către un medic și va examina calitatea asistenței medicale acordate copiilor în cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii nr. 1 și Spitalul Clinic Municipal nr. 1. În acest sens, a fost creată o comisie internă, din care fac parte specialiștii MSMPS în domeniul pediatriei, neonatologiei, neurologiei, ai Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ai Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate a Consiliului municipal Chișinău și ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

 

Circa opt mii de șomeri și-au găsit un loc de muncă

Circa opt mii de persoane și-au găsit un loc de muncă în prima jumătate a acestui an. Pe de altă parte însă, numărul șomerilor este cu mult mai mare, ajungînd aproape de cifra de 17 mii. Datele au fost prezentate de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Persoanele care sînt în căutarea unui serviciu pot opta pentru unul dintre cele 12500 de locuri de muncă vacante prezentate de Agenția Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). O pătrime dintre acestea sînt oferite de agenții economici din capitală. Alte 1200 de locuri de muncă sînt vacante la Bălți, iar la Ungheni, Cahul și Cantemir, se pot angaja circa 500 de persoane. 80 la sută dintre locurile de muncă vacante sînt destinate persoanelor cu nivel de instruire secundar profesional și muncitorilor necalificați.