RATA INFRACTIONALITATII LA MINORI ESTE IN SCADERE

În cazul minorilor se înregistrează o tendinţă de scădere a ratei infracționalității. Astfel, la 100 mii minori (0-17 ani) revin 103 infracţiuni faţă de 169 infracţiuni în anul 2014. Ponderea infracţiunilor comise de minori în total infracţiuni a scăzut de la 2,8% în anul 2014 pînă la 2,1% în anul 2018.

Infracţiunile cel mai des comise de minori rămîn a fi furturile, cu o pondere de 64,9% din total infracţiuni, jafurile – 7,8%, cazurile de huliganism – 3,7%, vătămări intenționate – 3,4%, și infracţiunile legate de droguri – 1,5%.

Numărul total al minorilor care au comis infracţiuni în anul 2018 a constituit 1 254 minori, inclusiv 1 176 minori cu vîrsta 14-17 ani (93,8%), restul avînd vîrsta de pînă la 14 ani. Preponderent infracţiunile au fost săvîrşite de băieţi, 90,2% faţă de 9,8% în cazul fetelor.

În anul 2018, împotriva copiilor au fost comise circa 1,5 mii infracțiuni, mai mult cu 33,8% față de anul 2014. Dintre acestea 9,3% țin de raporturi sexuale cu persoane care nu au împlinit vîrsta de 16 ani, 7,3% sînt violuri și 6,1% acte de huliganism. La 100 mii copii de 0-17 ani revin 224 infracțiuni împotriva copiilor.

În anul 2018, numărul minorilor condamnaţi a constituit 446 minori sau aproape fiecare al treilea minor care a comis infracţiuni.

În medie, la 100 mii minori revin 67 minori condamnaţi comparativ cu 38 minori în anul 2014.

Fiecare al doilea minor este condamnat pentru furt – 208 minori, pentru jaf şi tîlhării – 53 minori (11,9%), pentru huliganism – 46 minori (10,3%), pentru infracțiuni legate de droguri – 16 minori (3,6%), pentru viol au fost condamnaţi 8 minori (1,8%), iar pentru omor – 6 minori (1,3%).