RATA DE PROMOVARE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT A CRESCUT CU PESTE 10% FATA DE ANUL TRECUT

Discursul ministrului în exerciţiu al Educaţiei, Maia Sandu, în cadrul conferinţei de presă din 30 iunie 2015

După cum am anunţat anterior, începînd cu 27 iunie, elevii care au participat la sesiunea de bază de Bacalaureat au putut să afle rezultatele examenului, iar, în zilele de 27 şi 29 iunie, cei care nu au fost de acord cu evaluarea au avut posibilitatea să depună contestaţii pentru reverificarea testelor. Astăzi vă prezentăm datele preliminare la nivel de ţară după sesiunea de bază.

Din start, vreau să menţionez că am constatat o schimbare de atitudine în modul de desfăşurare a sesiunii de Bacalaureat din anul curent. Numărul candidaţilor care au încercat să facă uz de fraudă a fost mult mai mic decît în anii precedenţi. Marea majoritate a elevilor a venit pregătită să susţină testarea cu forţe proprii şi acest lucru ne bucură foarte mult şi ne inspiră optimism. Drept urmare, au fost eliminaţi pentru fraudă 59 de candidaţi în comparaţie cu 161 în 2014.

În general, în ultimii doi ani, am asistat la o schimbare majoră de comportament în rîndul absolvenţilor de liceu. Această primă victorie are o semnificaţie deosebită mai ales pentru că a fost obţinută într-o societate în care valori precum onestitatea şi corectitudinea nu sînt suficient apreciate şi promovate. Asumarea unor astfel de valori de către tineri transmite un mesaj clar atît clasei politice, cît şi societăţii în ansamblu.

Astfel, în pofida situaţiei descurajante la nivel politic şi economic, am certitudinea că schimbarea spre bine este posibilă în această ţară şi că ea poate veni de la generaţiile tinere cu condiţia ca noi, adulţii, să nu le împiedicăm dezvoltarea. Îi putem încuraja pe tineri să creadă în ei înşişi, să participe la crearea unei societăţi cu adevărat democratice şi să producă mult dorita transformare, dacă vom renunţa la populism ieftin şi vom evita să facem lucruri care să le compromită viitorul.

Este de apreciat şi efortul cadrelor didactice implicate în organizarea sesiunii de Bacalaureat. În cele mai multe centre de examinare procesul a fost organizat în modul cuvenit, iar profesorii şi-au făcut datoria în mod onest, acţionînd în conformitate cu cele mai înalte rigori profesionale. De asemenea, vreau să le mulţumesc observatorilor din societatea civilă care deja al treilea an, în bază de voluntariat, acordă un sprijin enorm Ministerului Educaţiei în asigurarea unei evaluări corecte.

În acelaşi timp, îmi exprim regretul pentru deficienţele înregistrate în mai multe instituţii din ţară la evaluarea finală la treapta gimnazială. Astfel, pe lîngă instituţiile care au organizat corect examenele, au fost şi dintre cele în care organizatorii testărilor au utilizat, în continuare, vechile practici defectuoase. Această situaţie a nemulţumit mulţi elevi, care au condamnat trişatul şi copiatul şi au sesizat neregulile. Ne bucură faptul că onestitatea şi corectitudinea devin virtuţi apreciate, dar ne mîhneşte că în sistemul educaţional mai există manageri şi cadre didactice care nu respectă aceste valori şi nu oferă un model demn de urmat pentru copii.

Credem cu fermitate că bunele practici de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat vor fi extinse şi la evaluarea din cadrul celorlalte trepte de şcolarizare. Chiar dacă evaluarea la gimnaziu ţine de responsabilitatea nemijlocită a instituţiilor de învăţămînt şi a autorităţilor locale, vă asigur că, pînă la următoarea evaluare, Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Curriculum şi Evaluare vor veni cu un set de măsuri care să asigure un proces de examinare bazat pe corectitudine şi profesionalism.

Cu referire la Bacalaureat, precizăm că în acest an au fost admişi la examene 25.952 de elevi. În total, în cadrul sesiunii au fost scrise 83.734 de teste. La evaluarea lucrărilor au participat 660 de profesori.

Mă bucur să anunţ că în anul curent avem o rată mai înaltă de promovare în comparaţie cu anul precedent. Astfel, după sesiunea de bază, rata de promovare constituie 54,14% faţă de 44% în 2014. Această creştere însemnată demonstrează că reformele iniţiate asigură o performanţă autentică şi că rezultatele reprezintă o realizare meritată a elevilor care au depus eforturi şi au fost apreciaţi corect. După încheierea procedurii de contestaţii, cei care nu au reuşit să obţină o notă de trecere se pot înscrie pentru sesiunea suplimentară ce se va desfăşura în perioada 16-23 iulie. Experienţa anilor precedenţi arată că, după aceste două exerciţii, rata de promovare creşte.

De menţionat că rata de promovare a crescut la toate cele trei tipuri de instituţii: licee, colegii şi universităţi. Ca şi în anul trecut, rata de promovare pentru promoţia anului curent este mult mai mare decît rata de promovare totală şi constituie 65,73%; pentru restanţieri promovabilitatea este de 25,58%. Rata de promovare şi nota medie a crescut pentru marea majoritate a disciplinelor. Chiar dacă ştiinţele exacte rămîn în continuare o provocare pentru elevii noştri, în acest an a fost înregistrată o creştere importantă a ratei de promovare la disciplina matematica – cu aproape 15 puncte procentuale faţă de anul 2014. O scădere a ambilor indicatori a fost înregistrată însă la disciplina Istoria românilor şi universală.

La această etapă, sînt 3 absolvenţi care au luat nota 10 la toate disciplinele. Alţi 149 au nota medie mai mare sau egală cu 9. În acelaşi timp, 18,58% dintre candidaţi au nota medie mai mare sau egală cu 7.

Vreau să felicit toţi absolvenţii şi să le spun că echipa Ministerului Educaţiei şi, cu certitudine, profesorii lor sînt mîndri de ei, de modul în care au susţinut acest examen şi de faptul că au rezistat tentaţiei de a obţine beneficii nemeritate. Avem toată încrederea că, şi pe viitor, aceşti tineri vor continua pe această cale, se vor ambiţiona să-şi atingă obiectivele cu forţe proprii. O notă de zece obţinută prin furt nu te face nici un profesionist bun, nici un om de valoare. Nimeni nu-şi doreşte un absolvent cu o diplomă cu note mari căruia îi lipsesc integritatea şi performanţa. Dobîndirea de cunoştinţe şi valori reprezintă o achiziţie pe care nimeni nu o poate contesta sau fura. Vă îndemn, dragi absolvenţi, să vă bucuraţi că aţi devenit mai inteligenţi, mai virtuoşi, mai onorabili.