R. MOLDOVA SE AFLĂ PE LOCUL 77 ÎNTR-UN TOP PRIVIND DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE

Republica Moldova se află pe locul 77 din lume într-un top al celor mai dinamice ţări în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor, potrivit valorii indicelui pregătirii de reţea (NRI) în 2014.

Indicele pregătirii de reţea stabileşte impactul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor asupra dezvoltării economice şi consolidării competitivităţii domeniului respectiv în statele lumii.

Potrivit valorii obţinute a indicelui NRI în 2014, R. Moldova se află pe locul 77 din 148 de state şi a acumulat 3,9 puncte dintr-un maximum de 6 puncte.

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor precizează într-un comunicat că Republica Moldova a devansat Ucraina, care se situează pe poziţia a 81-a şi se plasează după România care ocupă locul 75. Topul celor 10 ţări cu nivel avansat al indicelui NRI este dominat de ţările nordice - Norvegia, Finlanda şi Suedia, Olanda, care au creat economii foarte inovative şi receptive la TIC, precum şi noile ţări industrializate din Asia - Singapore şi China.

Raportul este elaborat în baza unui număr record de state – 148, care reprezintă mai mult de 98% din PIB-ul mondial, de către Forumul Economic Mondial în colaborare cu INSEAD. (Moldpres)