PROFESORUL UNIVERSITAR TATIANA CALLO LA O ANIVERSARE

Pedagogia ca destin

Profesorul universitar Tatiana Callo, şefa Direcţiei atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, a împlinit azi, 23 decembrie, un frumos jubileu, pe care l-a marcat la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” cu începere de la ora 12.00.Aceasta este decizia foştilor ei doctoranzi, 10 la număr, care au susţinut doctoratele în domeniul pedagogiei, inclusiv 2 doctori habilitaţi, şi a actualilor 5 postdoctoranzi, care-i cunosc modestia ei proverbială şi au hotărît de a o omagia pe conducătorul lor ştiinţific într-un mod mai deosebit, în acest focar de cultură din centrul Chişinăului. La spectacolul jubiliar cu genericul „Tatiana Callo – pedagogia ca destin” a fost invitată elita din domeniul educaţiei care-i cunosc virtuţile pedagogice, de profesionist de marcă, calităţile de om integru şi de cetăţean cu dragoste faţă de ţară.

Tatiana Callo, fiică de pedagogi, a absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii de Stat din Moldova în a. 1977, obţinînd Diplomă cu menţiune. E o apreciere excelentă a unei foste studente sîrguincioase la învăţătură şi disciplinată în toate. Activitatea de cercetare a început-o în cadrul Institutului de Lingvistică al AŞM, apoi a continuat-o la Institutul de Perfecţionare a Cadrelor Didactice /Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în funcţie de metodist, lector superior, conferenţiar, şef de Catedră educaţie lingvistică şi literară, director adjunct al Departamentului perfecţionare, şeful Departamentului dezvoltare profesională, director interimar al IŞE, postdoctorant, şef de sector al IŞE. A activat şi în cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului în calitate de şef al Direcţiei acreditare. Începînd cu anul 2008, lucrează la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi-şi aduce o contribuţie reală la pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, realizarea în practică a obiectivelor majore din educaţie.

În anul 1997, dna Tatiana Callo a susţinut teza de doctor în pedagogie cu tema „Funcţiile instructiv-formative ale situaţiei de vorbire în comunicarea didactică”. Peste nouă ani a realizat un alt studiu important de doctor habilitat cu tema ,,Fundamentele pedagogice ale integralităţii dezvoltării profesionale a cadrelor didactice şi a educaţiei lingvistice a elevilor”. După cum vedem, aceste cercetări sînt subiecte de actualitate în dezvoltarea educaţiei din Republica Moldova. În a. 1998, pedagogului de vocaţie, doamnei Callo, i-a fost conferit titlul de conferenţiar universitar, în 2007 – de profesor universitar.

Cercetătoarea Tatiana Callo este autoare a peste 140 de publicaţii ştiinţifice în domeniu, inclusiv a 12 manuale şi monografii. Bunăoară, manualul Limba română pentru cl. VIII a şcolii alolingve (1996) este primul manual de orientare comunicativă din R. Moldova. Au devenit instrument de lucru eficient pentru cercetătorii din domeniul pedagogiei şi monografiile sale: “Educaţia comunicării verbale”, „O pedagogie a integralităţii”, „Pedagogia practică a atitudinilor” etc. Dar adevărata virtute a doamnei profesor este realizarea a mii de ore didactice în faţa profesorilor de educaţie lingvistică din republică, a managerilor unităţilor de învăţămînt, a altor categorii de profesori.

Pentru rezultate deosebite înregistrate în domeniul pedagogiei Tatiana Callo a fost aleasă membru al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din Moscova (2011), decorată cu medalia „Meritul Civic” (2012). În palmaresul distincţiilor sale sînt, de asemenea, medalia „Cuvioasa Parascheva” şi medalia jubiliară „Eparhia Chişinăului – 200 de ani”, ordinul „Cuvioasa Parascheva de gradul II”,conform deciziei Mitropolitului Chişinăului şi al Întregii Moldove, pentru realizări semnificative în educaţia tinerei generaţii.

Tatiana ROTARU,
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare