Procurorii au ales componenta noilor organe de autoadministrare

Vineri, 27 Mai, în cadrul Adunării Generale a Procurorilor, 598 din totalul celor 651 de procurori în funcţie, s-au întrunit pentru a alege componenţa noilor organe de autoadministrare: Colegiul pentru selecţia şi cariera procurorilor, Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor şi Colegiul de disciplină şi etică. Alegerile s-au desfăşurat în mod transparent, în prezenţa reprezentanţilor mass-media, a observatorilor din cadrul Proiectului Delegaţiei Uniunii Europene şi altor parteneri externi de dezvoltare, a tuturor procurorilor şi a candidaţilor înaintaţi şi susţinuţi de structurile Procuraturii de diferit nivel. Conform Legii cu privire la Procuratură, corpul de procurori a ales, în baza votului secret, cîte 5 membri din rîndul procurorilor în componenţa celor trei colegii. Iar alţi cîte doi membri vor fi selectaţi de Consiliul Superior al Procurorilor, prin concurs public, din rîndul reprezentanţilor societăţii civile. Mandatul membrilor acestor organe de autoadministrare va fi de 4 ani şi îşi vor începe activitatea pe 1 August a acestui an, dată la care va intra în vigoare noua Lege cu privire la Procuratură.

Astfel, candidaţii care au acumulat cele mai multe voturi la Adunarea Generală a Procurorilor pentru a accede în componenţa Colegiului pentru selecţia şi cariera procurorilor sunt:

-     Morari Viorel - procurorul Procuraturii Anticorupţie;

-     Popa Igor - procurorul mun. Chişinău;

-     Cebotari Serghei - procurorul r-lui Soroca;

-     Roşca Andrei - procurorul r-lui Rezina;

-     Bratunov Corneliu - procuror, şef al Secţiei exercitare a urmăririi penale în cauze de criminalitate organizată şi excepţionale a PG.

În componenţa Colegiului de evaluare a performanţelor procurorilor au fost aleşi:

-     Nichita Alexandru - procuror, şef-interimar al Direcţiei Investigaţii Generale a PG;

-     Bodean Valeriu - procuror, adjunct-interimar al procurorului mun. Chişinău;

-     Gavajuc Serghei - procuror, adjunct al procurorului Procuraturii Anticorupţie, şef al Serviciului Nord;

-     Popenco Adrian - procuror, adjunct al procurorului Procuraturii Anticorupţie;

-     Toma Ruslan - procuror, şef adjunct-interimar al Secţiei conducere a urmăririi penale în organele centrale ale MAI şi SV a PG.

 Tot ieri, prin voturile procurorilor, a fost aleasă şi componenţa Colegiului de disciplină şi etică al procurorilor. Din el vor face parte:

-     Cimbir Marcel - procurorul sect. Botanica, mun. Chişinău;

-     Guţan Vladislav – procuror, şef adjunct al Secţiei control al urmăririi penale a PG;

-     Baidaus Valentin - procurorul r-lui Leova;

-     Comerzan Victor - procurorul r-lui Briceni;

-     Chitoroagă Nicolae - procuror, şef al Direcţiei exercitare şi conducere a urmăririi penale a PG.

Rezultatele finale ale alegerilor au fost aprobate şi validate prin hotărîrea Adunării Generale a Procurorilor.

De asemenea, în cadrul evenimentului, a fost aprobat Regulamentul Adunării Generale a Procurorilor, care va reglementa competenţele şi modul de funcţionare a acestui organ de autoadministrare al procurorilor. Tot în cadrul Adunării Generale a fost aprobat şi Codul de etică şi conduită al procurorilor, care stabileşte principiile şi standardele de etică profesională obligatorii, normele de conduită ale procurorului în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în viaţa privată.

Elemente de context:

 Colegiul pentru selecţia și cariera procurorilor are următoarele atribuţii:

 • examinează dosarele candidaţilor la funcţia de procuror, actele prezentate de către candidaţi și cele referitoare la candidaţi;
 • examinează dosarele și actele prezentate de procurorii care solicită transferul sau promovarea într-o funcţie superioară;
 • organizează și desfășoară interviuri cu participanţii la concurs;
 • oferă punctaj participanţilor la concurs;
 • adoptă hotărîri motivate cu privire la rezultatele concursului;
 • are alte atribuţii prevăzute de lege sau de regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor.

Colegiul de evaluare a performanţelor procurorilor are următoarele atribuţii:

 • stabilește programul de evaluare a activităţii procurorilor;
 • examinează dosarele procurorilor supuși evaluării, actele prezentate de către aceștia și actele referitoare la aceștia;
 • organizează și desfășoară interviuri cu procurorii supuși evaluării;
 • adoptă hotărîri cu privire la procurorii supuși evaluării.

Colegiul de disciplină şi etică are următoarele atribuţii:

 • examinează cauzele disciplinare iniţiate împotriva procurorilor, primite de la Inspecţia procurorilor,  și aplică, după caz, sancţiuni disciplinare;
 • adoptă recomandări privind prevenirea abaterilor disciplinare în  cadrul Procuraturii și respectarea eticii procurorilor.    

 Serviciul de presă al Procuraturii Generale