PROCESUL DE DIVERGENŢĂ DINTRE ECONOMIA DIN DREAPTA ŞI CEA DIN STÎNGA NISTRULUI CONTINUĂ

Indicele de convergenţă a economiei de pe cele două maluri ale Nistrului şi-a continuat dinamica negativă, începută în 2013, fiind cauzată de performanţele mai modeste ale economiei transnistrene în raport cu cea din dreapta Nistrului. Conform indicelui calculat de Centrul Independent Analitic Expert-Grup, în particular, divergenţa s-a accentuat în urma comprimării, pe parcursul anului 2013, a activităţii industriale (-17,7%), fapt ce a determinat şi reducerea activităţilor de export (-15%). Potrivit publicaţiei „Realităţi nistrene”, în partea dreaptă a Nistrului, indicele producţiei industriale a avansat cu 6,8%, iar volumul exporturilor de bunuri a crescut cu 11%. Totodată, reducerea cererii pentru resurse energetice, alte materii prime, precum şi a consumului final din regiune, a condiţionat reducerea importurilor. Pe de altă parte, procesele respective au fost atenuate şi de anumite tendinţe de convergenţă. Astfel, volumul producţiei agricole în regiunea transnistreană a crescut, în 2013, cu 85%, fiind o rată de circa 2 ori mai mare comparativ cu evoluţia din dreapta Nistrului.

Sursa: IPN