PRESEDINTELE R. MOLDOVA, DOMNUL IGOR DODON, A TRANSMIS UN MESAJ DE FELICITARE REGELUI HARALD AL V-LEA AL NORVEGIEI

MAIESTATE,

Cu prilejul Zilei Naţionale a Regatului Norvegiei ‒ Ziua Constituţiei, am onoarea să Vă adresez, în numele Republicii Moldova şi al meu personal, cele mai calde şi sincere felicitări, însoțite de urări de pace şi prosperitate pentru poporul norvegian prieten.

Doresc să menționez, cu această deosebită ocazie, caracterul dinamic şi constructiv al cooperării bilaterale şi îmi exprim încrederea că relațiile de parteneriat și cele de prietenie vor cunoaște noi oportunităţi de dezvoltare, în diferite domenii de interes comun, în spiritul încrederii reciproce şi al înţelegerii.

Totodată, reiterez gratitudinea noastră pentru întreg sprijinul acordat de către Regatul Norvegiei țării mele în eforturile de modernizare şi de avansare pe calea edificării unei societăţi mai bune.

Împreună cu felicitările și urările de bine, Vă rog să acceptaţi, Maiestate, asigurarea înaltei mele consideraţii.