PRESEDINTELE IGOR DODON A AVUT O INTREVEDERE CU LIDERUL TRANSNISTREAN, VADIM KRASNOSELSKI

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut la Condriţa o nouă întrevedere cu liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, în cadrul căreia au continuat discuțiile pe probleme de actualitate, incluse în agenda de lucru, şi au punctat cîteva subiecte de perspectivă. Șeful statului a subiniat că situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean impune părțile să manifeste atenţie în comun şi să menţină un dialog permanent.

În cadrul întrevederii, Igor Dodon și Vadim Krasnoselski au discutat în detalii modalităţile de realizare a „Pachetului celor 8 puncte”, stabilit în timpul primei întrevederi de la Bender, pe 4 ianuarie 2017. S-a menționat că pe marginea a 6 dintre cele 8 puncte s-a ajuns, practic, la înţelegeri şi au fost trasați paşi pentru promovarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă locuitorii şi agenţii economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Totodată, șeful statului a menționat că s-a discutat şi un șir de alte chestiuni cu caracter economic, social, ecologic. ”Am realizat o apropiere între poziţiile noastre în scopul elaborării unor abordări şi realizării ulterioare a acestora”, a specificat Președintele țării.

De asemenea, Igor Dodon a reiterat importanţa operaţiunii de pacificare de la Nistru drept garanţie a păcii şi securităţii cetăţenilor, iar părțile au convenit asupra unor acțiuni comune pentru a nu admite cazuri de agravare a situaţiei în Zona de Securitate, care ar putea afecta pacea şi stabilitatea nu doar în Republica Moldova, ci şi în regiune la general.

Șeful statului a fost de acord cu necesitatea continuării unui dialog deschis pe diferite dimensiuni şi platforme, care ar contribui la instaurarea încrederii între locuitorii celor două maluri ale Nistrului. ”Am convenit să nu avem între noi subiecte închise pentru dialog. Capacitatea de a ne asculta reciproc opiniile contribuie la consolidarea încrederii, chiar dacă, deocamdată, poziţiile pe marginea mai multor subiecte diferă foarte mult”, a declarat Igor Dodon.

Președintele țării a mai spus că odată cu contactele oficiale, un factor de importanţă, care contribuie la promovarea procesului de reglementare politică, îl reprezintă activismul institutelor obşteşti de pe ambele maluri ale Nistrului. În acest sens, șeful statului a venit cu propunerea de a susţine prin eforturi conjugate lucrul organizaţiilor, asociaţiilor și iniţiativelor obşteşti, activitatea cărora vizează depăşirea contradicţiilor şi divergenţelor actuale în probleme de importanţă socială.

Igor Dodon și Vadim Krasnoselski și-au exprimat disponibilitatea de a realiza integral înțelegerile la care s-a ajuns, continuînd dezvoltarea dialogului în calitate de perspectivă de realizare a unor oportunităţi noi. Totodată, Președintele țării a reiterat lipsa de orice alternative pentru dialog şi consolidarea încrederii, care deschid posibilităţi de a purta discuţii pe marginea unor subiecte şi mai complexe, care există în procesul de negocieri în cadrul activităţilor de reglementare transnistreană.

Serviciul de Presă al Preşedinţiei R. Moldova