PRESEDINTELE IGOR DODON A ADRESAT UN MESAJ CU PRILEJUL ZILEI CONSTITUTIEI

STIMAȚI CONCETĂŢENI,

Vă felicit cu prilejul sărbătorii naționale Ziua Constituției Republicii Moldova!

Data de 29 iulie este una memorabilă în istoria modernă a statului nostru. În această zi, în anul 1994, a fost adoptată Constituția Republicii Moldova – principala lege care este la temelia statului nostru moldovenesc, garantînd cetățenilor drepturile și libertățile fundamentale, determinînd principiile statului de drept, suveranitatea lui și dezvoltarea democratică, consolidînd pacea civilă și armonia socială.

Astăzi ne închinam generațiilor de înaintași ai poporului moldovenesc – părinți, bunici, străbunici, care, prin muncă asidua si jertfire de sine, încă în anul 1917 au pledat pentru Republica Moldoveneasca și au pregătit un proiect de Constituție a țării. Edificarea statului moldovenesc suveran a continuat și în perioada sovietică. Dar idealul statului – republică democratică, suverană și independentă – a fost realizat doar în anii 1988-1994, cînd masele largi ale populației, numeroase asociații obștești, forțele politice au pledat activ pentru independență statală și adoptarea unei Constituții a statului independent Republica Moldova.

La 29 iulie 1994 Moldova și-a ales viitorul, a formulat principiile democratice de funcționare a statului și societății moldovenești. Constituția Republicii Moldova a proclamat solemn că suveranul puterii în stat este poporul. În conformitate cu prevederile constituționale, Republica Moldova este stat democratic, care trebuie să servească societatea, oamenii și să lucreze pentru bunăstarea fiecărei persoane în parte. Textul constituțional, vreau să remarc, conține mai multe articole de acțiune directă, ceea ce impune o responsabilitate specială autorităților publice, care trebuie să asigure respectarea acestor dispoziții. A învăța să trăim conform Constituției este cea mai înaltă școală a democrației, o școală pe care toți trebuie să o stăpînim. Numai respectarea principiilor și normelor constituționale va asigura supremația drepturilor omului, justiția constituțională veritabilă, consolidînd democrația, societatea și statul nostru Republica Moldova.

A onora Constituția țării înseamnă a fi patriot. Patriotismul și responsabilitatea civică încep cu familia, cu grija pentru cei dragi, pentru rude și prieteni, pentru conaționali, pentru baștină, pentru țara ta. Este foarte important să cultivăm această înțelegere și atitudine la generația tînără. Iar realizînd acest obiectiv, vom putea avea încredere în viitor, vom putea dezvolta constant Republica Moldova, economia ei națională, implementînd proiecte necesare de dezvoltare socială și asigurînd cetățenilor un trăi decent bazat pe respectarea drepturilor omului.

Se știe că textul Constituției este rigid, dar reflectă evoluțiile social-politice și vrerile cetățenilor liberi, fiind în consonanță cu valorile fundamentale ale unei societăți democratice și deschise. Indiscutabil, unele articole ale Constituției trebuie redactate și concretizate. În viziunea mea e necesar de revizuit și omis art.142, p.1 al Constituției, care prevede posibilitatea lichidării statului prin procedura referendumului.

Legea Supremă este rodul muncii unor personalități marcante ale neamului nostru. În acest context festiv, în numele întregului popor, exprim sentimente de prețuire și gratitudine celor care au redactat, dezbătut și votat Legea fundamentală ca simbol și atribut principal al statalității, suveranității și independenței – punct de pornire și de referință pentru cadrul normativ național.

Reiterînd felicitările și urările de bine, țin să-mi reafirm determinarea de a face tot posibilul pentru ca cetățenii Republicii Moldova să se bucure de drepturile garantate de Constituția țării, instituțiile statului să activeze în corespundere cu prevederile acestei Legi, iar societatea noastră să fie una prosperă și înfloritoare.

La mulți ani de Ziua Constituției, dragi conaționali!

01.08.20 - 00:27
01.08.20 - 00:33
01.08.20 - 00:34
02.08.20 - 02:20
01.08.20 - 00:31
01.08.20 - 00:29
02.08.20 - 02:26
02.08.20 - 02:24
03.08.20 - 17:19
02.08.20 - 02:29
02.08.20 - 15:25
03.08.20 - 00:52
02.08.20 - 02:21
02.08.20 - 17:32
02.08.20 - 20:46