PRECIZARILE MINISTERULUI EDUCATIEI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE FINALIZARE A STUDIILOR SUPERIOARE DE LICENTA

În legătură cu informaţia din mass-media cu privire la examenul de finalizare a studiilor superioare de licenţă, promoţia 2015, Ministerul Educaţiei precizează următoarele.

În vederea identificării unei soluţii legale cu privire la revendicările studenţilor din 15 mai, a fost organizată o serie de întruniri de lucru cu administraţiile instituţiilor de învăţămînt superior şi reprezentaţii studenţilor. De asemenea, ministerul a solicitat informaţii cu privire la modalitatea de susţinerea a examenului de licenţă de la toate instituţiile de învăţămînt superior din ţară.

În cadrul discuţiilor, a fost reiterat că, potrivit pct.10 din Planul-cadru pentru învăţămîntul superior, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei  nr.455 din 3 iunie 2011, şi a pct.11 din Regulamentul de organizare a studiilor în învăţămîntul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei nr.726 din 20 septembrie 2010, modificarea planurilor de învăţămînt se poate realiza doar cu condiţia implementării noilor prevederi începînd cu anul de studii următor.

Înţelegem dorinţa administratorilor instituţiilor de învăţămînt superior de a-şi diminua cheltuielile, dar asta nu trebuie să se întîmple în detrimentul asigurării calităţii proceselor educaţionale. Pornind de la cadrul legal în vigoare, Ministerul Educaţiei a insistat ca examenul de finalizare a studiilor de licenţă să fie susţinut în modul stabilit de senatele universitare, însă obligatoriu cu notarea distinctă a cunoştinţelor la partea fundamental-teoretică, la cea de specialitate şi a abilităţilor practice demonstrate în lucrarea de licenţă (teză/ proiectul de licenţă).

Despre acest lucru Ministerul Educaţiei a informat în scris universităţile vizate şi a comunicat acest punct de vedere reprezentanţilor studenţilor. În circulara ministerului adresată universităţilor, rectorii au fost atenţionaţi că încalcă responsabilitatea publică a universităţilor prin modificarea planurilor de învăţămînt pe parcursul anului de studii, inclusiv prin punerea în aplicare în acelaşi an de studii a altor forme de evaluare decît cele stabilte la începutul anului academic.

Ministerul Educaţiei va continua să monitorizeze respectarea legislaţiei în sistemul de învăţămînt şi nu va ezita să ia măsurile ce se impun pentru restabilirea legalităţii atunci cînd constată încălcări ale cadrului normativ de desfăşurare a proceselor educaţionale.

Comunicat de presă