PRACTICA DUBIOASA A LIBERALULUI CHIRTOACA PENTRU GESTIUNEA BANULUI PUBLIC

(Explicaţia şefului cabinetului fracţiunii PSRM în CMC, Mariana Ambros, cu referinţă la neaprobarea în termeni legali a bugetului municipiului Chişinău)

Primarul continuă practica dubioasă în procesul de gestiune bugetară, utilizînd în continuare bugetele provizorii aprobate prin dispoziții de către acesta, așa cum obișnuiește să o facă încă din primul său mandat, fără să țină cont de principiile de transparență, responsabilitate, corectitudine și disciplină bugetară. Modul prin care acesta gestionează bugetul municipiului Chișinău se poate califica prin:

- lipsă de punctualitate și desciplină în procesul de gestiune bugetară. Reamintim, executivul nu respectă prevederile art. 47 alin (2) a Legii 181 cu privire la finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, cu referință la calendarul bugetar la nivel local, în procesul de gestiune bugetară.

- lipsa credibilității cu referință la sursele de acoperire a deficitului bugetar pentru anul 2017, reflectat în proiectul de buget în prima lectură în sumă de 398 mln lei;

- lipsa de aplicabilitate a politicilor statului cu referință la transparentizarea procesului de achiziții publice. În acest sens, facem referință la Memorandumul din 30 noiembrie 2016 semnat de către Ministerul finanțelor în vederea transparentizării și eficientizării achizițiilor publice cu utilizarea platformelor electronice – un document de reformă conform principiilor Acordului de Asociere RM-UE (conform surselor oficiale publicate pe site-ul Guvernului Republicii Moldova, după cum urmează: http://www.mf.gov.md/node/10457

Pretinsul primar european, Dorin Chirtoacă evită implementarea prevederilor politicilor europene – prevederi inclusiv cu referință la reformele de nivel local, conform principiilor de descentralizare. Interesele de clan ale partidului liberal fiind mai presus de cauza europeană, fapt demonstrat prin multiplele sale acțiuni.

Pentru anul 2016 au fost emise peste 30 dispoziții ale primarului pentru operarea de modificări și schimbarea destinației cheltuielilor bugetare prevăzute în bugetul municipiului Chișinău. În multe cazuri, sursele planificate au fost redistribuite de la invstiții capitale la acoperirea cheltuieli curente. În cazurile în care a fost respectată destinația „investiții”, schimbarea beneficiarului s-a facut pe criterii politice. În acest context, reamintim că din cele 101 milioane lei planificate pentru investiții capitale în suburbii, au fost valorificate doar 57 milioane lei.

Sursa: socialistii.md

Socialmai mult
22.05.18 - 18:28
22.05.18 - 18:27
22.05.18 - 18:25
22.05.18 - 15:11
22.05.18 - 15:09
22.05.18 - 13:01
21.05.18 - 17:55
21.05.18 - 17:54
21.05.18 - 17:52
21.05.18 - 16:25
21.05.18 - 11:43
20.05.18 - 12:57
20.05.18 - 12:55
18.05.18 - 19:21
18.05.18 - 19:18
18.05.18 - 18:53
18.05.18 - 15:49
18.05.18 - 15:48
18.05.18 - 15:47
18.05.18 - 14:16