PLDM PROPUNE MODIFICAREA CODULUI AUDIOVIZUALULUI

Deputaţii PLDM au înregistrat în Parlament un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova.

Potrivit PLDM, proiectul a fost elaborat pentru crearea unui mecanism eficient de aplicare a prevederilor legale ce ţin de transparenţa proprietăţii mass-media şi asigurarea accesului publicului la informaţia privind proprietarii instituţiilor de media. Iniţiativa legislativă propune proceduri concrete de participare a radiodifuzorilor la concursul de obţinere a licenţei de emisie. În acest sens, informaţiile participantului la concursul de licenţiere urmează a fi publicate pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării. La rîndul lor, membrii CCA pot solicita informaţii adiţionale privind proprietarul şi raporturile juridice ale acestuia cu persoanele afiliate. În cazul în care solicitantul nu va prezenta integral informaţiile şi actele prevăzute de norma legală, CCA poate respinge oferta respectivă. Autorii mai propun că radiodifuzorii privaţi să fie obligaţi să prezinte anual, pînă la 1 mai, un raport de activitate conform modelului aprobat de CCA. Proiectul mai prevede că, în termen de două luni de la adoptarea legii respective, CCA va elabora şi aproba un model de declaraţie cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii pentru solicitanţii licenţelor de emisie şi modelul raportului de activitate pentru radiodifuzorii privaţi.

Moldpres