Planul de acţiuni pentru liberalizarea regimului de vize cu UE este evaluat de Comisia Europeană

În perioada 11-15 martie, o misiune a Comisiei Europene evaluează performanţele Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) în vederea realizării prevederilor Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană.

Potrivit Serviciului de presă al MTIC, Comisia Europeană a finanţat şi a implementat proiectul comun ”Paşapoarte biometrice pentru Moldova”, iar instituţia afiliată Ministerului – Centrul resurselor informaţionale de stat ”Registru” - a fost beneficiarul principal al proiectului, iar prin aplicarea Registrului populaţiei şi Registrului unităţilor de drept este asigurată integrarea datelor din mai multe instituţii de stat în baza platformei ”Acces”. Totodată, această resursă informaţională asigură un grad sporit de securitate a documentelor de călătorie eliberate de autorităţile din R. Moldova. Sistemul oferă posibilitatea de verificare on-line de către autorităţi a datelor despre documentul dat din Registrul de stat al populaţiei, fapt ce exclude posibilitatea falsificării paşapoartelor moldoveneşti.

Concluziile misiunii Comisiei Europene privind performanţele MTIC în realizarea acestui obiectiv vor fi expuse într-un raport final pe marginea rezultatelor evaluării.

Moldpres