PDM, PLAHOTNIUC SI DECALOGUL LUI CHOMSKY PENTRU FRAUDAREA ALEGERILOR

Satisfacţii ieftine şi spiritul turmei

Noam Chomsky este un reputat lingvist american, profesor emerit la Massachusetts Noam Institute of Technology (MIT).În afara mediilor academice, Chomsky este mult mai cunoscut în lumea întreagă pentru activitatea sa politică, îndeosebi în ceea ce priveşte critica vitriolantă la adresa politicii externe a Statelor Unite, dar şi a Guvernelor altor mari puteri. Este considerat şi o personalitate marcantă a stîngii politice din Statele Unite.Noam Chomsky a identificat şi a explicat, într-o formulare pe înţelesul tuturor, regulile de bază ale manipulării pe care se bazează puterea politică în criza de legitimitate şi pe care el le numeşte strategii ale diversiunii. Ele au fost sintetizate în ceea ce poate fi numit “Decalogul Chomsky”.

În cele ce urmează, vă oferim, punctual, acest Decalog la care, tot punctual, vom adăuga exemple evidente prin care demonstrăm că PDM şi Plahotniuc aplică întru totul acest Decalog în scopul înrobirii maselor de moldoveni, într-o manieră antidemocratică, antieuropeană şi antirusească extrem de brutală, cinică şi mafiotă.

 

Decalogul lui Chomsky aplicat de guvernanţi în campania electorală

1. „Poporul trebuie să aibă mereu mintea ocupată cu altceva decît cu problemele lui adevărate. Pentru aceasta: Să distragi permanent atenţia de la problemele sociale reale, îndreptînd-o către subiecte minore, dar cu mare impact emoţional.”

Probleme reale evitate de către guvernanţi prin crearea de subiecte minore cu impact emoţional: Poporului trebuie să-i fie abătută atenţia de la preocuparea majoră şi legitimă faţă de aceea că i-a fost furat un miliard de către aceeaşi Putere care cere să fie votată, că guvernanţi nu vor să-l recupereze şi să-i pedepsească pe făptaşi, de la faptul că a fost furat efectiv aeroportul Chişinău şi că absolut toate instituţiile Statului au fost subordonate exclusiv unui singur individ prin uzurparea puterii în Stat. În acest scop, guvernanţii, prin intermediul unor fundaţii diversioniste, al unor politicieni controlaţi, de tipul lui Şor, ori prin arbitraj guvernamental manipulator, mediatizează intens ajutorarea unor nevoiaşi ajunşi la disperare; inaugurează înşelătoare edificii edilitare, aşa cum este la Orhei, chipurile în interesul public, chiar dacă au fost făcute pe bani furaţi şi schimonosesc astfel percepţia publică sub aspectele moralităţii şi ale conştiinţei civice; „din grija faţă de cetăţean şi lege”, instrumentează mediatic false ori minore lupte împotriva corupţiei ori a unor nedreptăţi sociale cu impact emoţional etc.

2. „Poporul trebuie să perceapă conducătorii drept salvatori ai naţiunii. Pentru aceasta: Inventează false ameninţări, ori creează probleme grave, care îngrijorează real şi angajează opinia publică, iar apoi oferă soluţiile. Un exemplu: Favorizează insecuritatea cetăţenilor, apoi guvernarea providenţială salvează naţiunea în temeiul legilor represive cerute de popor, cu preţul limitării propriilor libertăţi democratice.”

În contextul acestui punct, dar şi în acela că nimeni nu poate nega argumentat existenţa Statului mafiot instaurat de către Plahotniuc sub umbrela politică a PDM, o mare parte a populaţiei ţării este ţinută permanent într-o stare de tensiune, în nesiguranţă, ameninţată fiind cu „pericolul rusesc”. Eşecul guvernării frauduloase şi uzurparea puterii în Stat sînt mascate de „ameninţările ruseşti”, care, chipurile, sînt singurele vinovate de sărăcia din ţară şi de neputinţa integrării în UE. Pe acest fundal, Plahotniuc îşi creează imaginea de singur salvator al naţiunii, de lider capabil să scoată ţara din impas. Sînt de notat aici „spectaculoasele” şi puternic mediatizatele interdicţii aplicate unor personalităţi din Rusia de a intra în Republica Moldova. Astfel, acesta şi-a construit un întreg aparat propagandistic politic şi mediatic care inoculează maselor de oameni convingerea că „la voinţa şi solicitarea lor” sînt emise legi care le favorizează controlul asupra Statului şi instituţiilor sale fundamentale. Tot în acest context, într-o nuanţă extrem de perfidă, se poate înscrie şi iniţierea referendumului prin care „li se cere oamenilor părerea” dacă sînt de acord cu reducerea numărului de deputaţi, chipurile pentru „economii bugetare”, pentru „despovărarea moldovenilor de nişte cheltuieli mult prea mari”. „Pericolul rusesc” şi „incapacitatea UE, care-i dominată politic de forţe politice ostile lui, de a înţelege corect realităţile din Moldova şi onestitatea proeuropeană a guvernanţilor” sînt temele de insecuritate predilecte răspîndite moldovenilor de către „salvatorul” Plahotniuc.

3. „Poporul trebuie permanent pregătit pentru mai rău. Pentru aceasta: Mecanismele propagandei “albe” (oficială, integral asumată de Guvern), “gri” (parţial asumată) şi “negre” (niciodată asumată) trebuie să promoveze imaginea unui Guvern în permanenţă preocupat pentru ameliorarea condiţiilor tot mai sumbre ale viitorului. Politicile antipopulare dure se vor aplica gradual, pentru a se preveni ori atenua protestele sociale. În acest fel, cel mai mare rău devine suportabil dacă e administrat în porţii anuale, conform unui program anunţat.”

De mai multă vreme, dar mai cu seamă acum, în campania electorală, moldovenii sînt bombardaţi mediatic cu mesaje obsesive potrivit cărora acest Guvern a făcut pentru ţară ceea ce nici un altul nu a putut face în istoria acestei ţări. Observaţi că ei, guvernanţii, atunci cînd e vorba despre nerealizări, invocă erori grave ale predecesorilor. Pe fundalul emiterii unor legi care în viitor sînt distructive pentru ţară, guvernanţii oferă mite sociale moldovenilor (ajutoare financiare, salarii mărite artificiale etc.), iar aici este suficient să ne referim la amnistia fiscală ori modificarea legii cetăţeniei. Acum moldovenii nu simt ce li se pregăteşte, dar într-un viitor apropiat va fi cumplit, mai cu seamă atunci cînd preţurile vor sări în aer, iar devalorizarea leului nu va mai putea fi controlată. Tot în acest context se înscrie şi emiterea monedelor de 1, 2, 5 şi 10 lei, care, atenţie!, vor fi puse în circulaţie masiv după 28 Februarie, adică după alegeri. De ce? Simplu – ca să pară un mărunţiş atunci cînd vom da 10 lei pe o pîine. Un calcul perfid cu efecte psihologice de masă menite să atenueze iminenţa gravităţii crizei economice şi a devalorizării monetare.

4. „Poporul trebuie să creadă că şi ceea ce Guvernele îi pregătesc spre a trai mai rău este tot pentru binele său. Pentru aceasta: Să obţii acordul de moment al poporului pentru măsuri economice dure din viitor. Omul se obişnuieşte cu ideea şi înghite tot, dacă e prevenit şi amînat.”

Aici este suficient să amintim despre privatizările „în interes naţional” ale unor întreprinderi/societăţi de Stat vitale, unele la vedere altele mascat (bănci, curse aeriene, întreprinderi strategice etc.), de care bineînţeles că, neştiut, beneficiază mafia de la guvernare, creşterea graduală a taxelor şi impozitelor şi multiplicarea sistemelor de sancţiuni prin amenzi, proiecte fantomă gen „prima casă” ori complexe sportive, toate acestea şi multe altele şi în scopul consolidării bugetare şi a preparativelor sociale pentru o viitoare bunăstare a moldovenilor.

5. „Poporul trebuie să aibă o gîndire care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze şi efecte. Pentru aceasta: Să te adresezi oamenilor ca şi cum ar avea cu toţii o gîndire infantilă. În felul acesta, îndrepţi mulţimile spre un tip de gîndire superficială, naivă şi cu predispoziţie la intoxicări informaţionale.”

Pentru a desluşi mai bine acest punct al Decalogului, vă invit la relaxare şi la o ascultare obiectivă a felului în care se adresează moldovenilor Plahotniuc, Candu, premierul Filip şi acoliţii lor. Tot aşa, sînt demne de reţinut prestaţiile „comentatorilor de serviciu ai guvernării” de la posturile de televiziune aservite Puterii, care vorbesc triumfalist despre false realizări ale guvernanţilor, despre aparente încasări bugetare, dar care nu sînt puse în balanţă cu cheltuielile reale, precum şi despre modul în care aceştia se adresează moldovenilor de parcă ar fi nişte retardaţi, nişte inşi fără memorie ce trebuie alfabetizaţi exclusiv de către ei.

6. „Poporul trebuie dezobişnuit să problematizeze realitatea şi să acţioneze sub impulsul emoţiilor. Pentru aceasta: Să faci tot timpul apel la sentimente şi la reacţii glandulare, nu la raţiune. Să încurajezi reacţiile emoţionale, pentru că sînt cel mai uşor de manipulat.”

Aici este suficient să-i urmărim nu doar pe susţinătorii PDM mobilizaţi forţat la mitingurile de susţinere a acestui partid şi fanatismul lor, dar şi pe acei pretinşi analişti politici şi jurnaliştii subordonaţi lui Plahotniuc. Toţi aceştia, rupţi şi ei de realitate de robirea la care i-a condamnat patronul politic care-i plăteşte, transmit moldovenilor tensiuni emoţionale de aşa manieră încît îi transformă pe Plahotniuc şi Şor în îngeri doar pentru că au văzut la televizor cum a fost ajutat un olog, cum au reuşit să construiască în Orhei ceea ce nici sovieticii n-au făcut. Sub impulsul acestor emoţii primitive şi bine controlate, considerînd că reacţionează creştineşte, moldovenii devin complicii unor mari infractori naţionali. Exprimîndu-ne mai plastic, ajung să-l ierte pe un criminal în serie doar pentru că acesta le-a organizat victimelor lui nişte înmormîntări şi mese de pomenire fastuoase.

7. „Poporul trebuie obişnuit cu satisfacţii ieftine, care să-i ocupe timpul şi să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare. Pentru aceasta: Un sistem de învăţămînt corupt şi nefuncţional este instrumentul ideal de a ţine cetăţenii în ignoranţă şi a manipula opiniile colective după bunul-plac.”

Aici chiar că este inutil să mai dezvolt subiectul, dat fiind că am tot făcut-o de-a lungul anilor. Dincolo de universităţile-fabrici de diplome, mai putem adăuga şi cultura subordonată intereselor de partid conducător, ca pe vremea URSS. Forme fără fond, statui cu fundament construit din bălegar!

8. „Poporul nu trebuie să aibă acces la mijloace de informare completă, exactă, corectă şi obiectivă. Pentru aceasta: Să încurajezi financiar acele mijloace de comunicare în masă care îndobitocesc publicul şi îl ţin legat de emisiuni şi seriale vulgare, ce trag inteligenţa în jos.”

Priviţi Publika, Canal 2, Canal 3 şi Prime, citiţi informaţii şi articole publicate în site-uri ca Deschide.md, Timpul.md, Telegraph.md HotNews.md, Argumentul.info.md etc.

9. „Poporului trebuie să-i fie indus spiritul turmei. Pentru aceasta: Să stimulezi sentimentul individual de culpă, de fatalitate, de neputinţă. Persoanele care nu mai au impulsul de a se revolta, devin o turmă şi sînt uşor de controlat.”

„Aşa sîntem noi, moldovenii!”, „Cum să nu respect tradiţia şi să nu pun cele mai multe bucate sau băuturi la Paştele Blajinilor sau la Hram? Vreţi să mă rîdă lumea?”, „Dar de ce să nu mergem la spectacolele gratuite oferite de PDM şi Şor, că sînt pentru noi şi săracii asta pot şi ei?”, sînt doar cîteva dintre motivele de justificare a apartenenţei la turmă.

10. „Poporul nu trebuie să creadă în existenţa strategiilor şi mijloacelor oficiale de manipulare. Pentru aceasta: Să apelezi la toate cuceririle ştiinţelor pentru a cunoaşte punctele slabe din psihologia individului şi a mulţimilor. În acelaşi timp, să discreditezi aceste cunoştinţe prin mass-media, astfel ca poporul să nu creadă în mijloacele şi strategiile statale de manipulare.”

„Cum să nu-i creadă moldovenii pe Filip şi Candu, că doar sînt funcţionari de Stat serioşi şi în funcţii înalte?! Ei nu pot să mintă dacă sînt acolo!” „Dacă ei, la televizor, spun că aşa este, înseamnă că aşa e, mai ales că sînt atîţia care le dau dreptate la Prime Tv, Publika, Canal 2, Canal 3, în Deschide.md, Timpul.md, care sînt independente, dar şi profesorii universitari care vorbesc la televizor. Unul chiar e profesorul fiului meu, care-i student. La valoarea lor, oamenii ăştia nu pot să mintă!”. Astfel manipulaţi psihologic, mulţi moldoveni au ajuns să creadă că haosul din ţară, sărăcia cumplită, exodul populaţiei, izolarea ţării de restul lumii civilizate, imposibilitatea recuperării miliardului şi aeroportului furate şi pedepsirea hoţilor, toate luate la un loc, precum şi multe altele, există din cauza opoziţiei antinaţionale, adică opoziţia manipulează, nu Puterea.

E trist? Nu, e de-a dreptul tragic, iar asta pentru că, din nefericire, este nevoie de oameni conştienţi şi responsabili ca să normalizeze această ţară, oameni pe care nu-i prea vedem! Oare din cauza unei posibile miopii?

Mihai CONŢIU