NOI STAGIARI LA PARLAMENT

Au fost desemnați beneficiarii Programului de stagii în Parlamentul Republicii Moldova pentru sesiunea de toamnă-iarnă 2019. Cei 12 stagiari sînt tineri care își fac studii de licență în ultimul an, de master, doctorat sau care reprezintă societatea civilă.

Stagiarii vor activa în cadrul Direcției generale documentare parlamentară, Direcției juridice, Direcției relații externe, Direcției generale comunicare și relații publice și vor avea fiecare cîte un mentor din cadrul secretariatelor comisiilor permanente.

Tineii vor participa la procesul de analiză, elaborare și administrare a actelor legislative, la procedura de expertiză legislativă, la ședințele comisiilor parlamentare, la alte activități din cadrul subdiviziunilor Secretariatului Parlamentului.

În cadrul întîlnirii cu beneficiarii Programului de stagii, Secretarul General al Parlamentului, Adrian Albu, le-a urat succes, exprimîndu-și încrederea că experiența acumulată în cadrul acestui exercițiu le va facilita procesul de studii și cariera ulterioară.

Programul de stagii în Parlamentul Republicii Moldova are o durată de pînă la 3 luni și se desfășoară de două ori pe an, în perioada sesiunilor ordinare ale Legislativului. Stagiarii sînt selectați în cadrul concursului public organizat în baza Regulamentului privind realizarea Programului de stagii în Parlamentul Republicii Moldova. La încheierea stagiului, tinerii obțin Certificatul de realizare a stagiului în Parlamentul Republicii Moldova.

Direcţia comunicare şi relaţii publice a Parlamentului RM